Řidičům v Otrokovicích se konečně uleví. Exit 32 se otevře o týden dřív

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

OTROKOVICE – Téměř dvouměsíční uzavírka exitu 32 na dálnici D55 ve směru od Přerova na Zlín je u konce. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo práce v místě napojení severovýchodního a jihovýchodního obchvatu Otrokovic s týdenním předstihem, sjezd z dálnice se opět otevře ve čtvrtek 13. srpna v odpoledních hodinách.

Uzavírka exitu 32 souvisela se stavbou další části jihovýchodního obchvatu, který ŘSD postupně propojuje s již hotovou severovýchodní částí. „Po dobu uzavírky jsme v místě napojení severovýchodního a jihovýchodního obchvatu Otrokovic odfrézovali asfaltové vrstvy a odstranili nestmelené podkladní vrstvy, které byly nově nahrazeny. Následně jsme položili nové asfaltové souvrství vozovky včetně ramp ve směrech Uherské Hradiště a Zlín,“ přiblížil zástupce správce stavby ŘSD Zlín Pavel Dvořák.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Od 13. srpna bude průjezd mimoúrovňovou křižovatkou na 32 km D55 stejný jako před uzavírkou. Do závěru letošního roku dokončí ŘSD zemní práce na obchvatu, včetně konstrukčních vrstev vozovky. „Na mostech budou ještě v zimním období a v roce 2021 probíhat dokončovací práce typu osazení zábradlí a podobně. Zprovozněna bude také pohořelická křižovatka. Místní obyvatelé se zase dostanou do Pohořelic po komunikaci III/4975 a do Napajedel po komunikaci III/4973,“ doplnil ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic, další části dálnice D55, byla zahájena na začátku října 2018. Obchvat je dlouhý 3,1 kilometru. Po dokončení prací v roce 2021 bude veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště odkloněna po obchvatu. Náklady na celou stavbu, pomineme-li přípravu, přesáhnou částku 710 milionů bez DPH.