Vybíráte alkohol tester? Toto jsou nejdůležitější kritéria

V dnešní době lze bezpečně říci, že v určitém okamžiku si každý z nás dá nějaký ten drink. Ať už jste na pizza párty, účastníte se firemní konference, nebo se jednoduše připojíte ke kamarádům na Happy Hour po práci, pro změnu poměru alkoholu v krvi postačuje pouze jeden nápoj. A pití a řízení vozidla je vysoce nezodpovědné a nebezpečné. A my nedokážeme říct, zda jsme ráno “po” dost dobří, abychom sedli za volant. Alkohol tester je perfektním řešením tohoto problému.Jakmile si uvědomíte, že bude užitečnou drobností pro zajištění vaší osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních, vynoří se otázka, opravdu fungují? A jak si vybrat? Který model bude nejlépe vyhovovat mým potřebám?

Opravdu fungují osobní alkoholtestery? Jsou přesné?

Ptáte se: „Jak spolehlivý jsou alkoholtestery?“. Jednoduše řečeno, pokud by digitální dechový alkohol tester nebyl přesný, policisté by je nepoužívali. To však neznamená, že všechny jsou stejné. Pokud si koupíte levný dychový tester, pravděpodobně nebude poskytovat až tak přesné výsledky.

Jak fungují?

Když vdechnete do testeru přístroj dokáže měřit množství alkoholu v dechu, které se promítá do obsahu alkoholu v krvi (BAC). Tento matematický odhad vašeho BAC může být poskytnut několika typy alkohol testerové techniky.

 • polovodičové senzory – pokud máte osobní alkohol tester, je to pravděpodobně jeden z tohto typu. Tato relativně dostupná zařízení budou oxidovat molekuly alkoholu pomocí nízkonapěťového polovodiče, který je vytvořen z kovu. Když vdechnete do zařízení, dechový analyzátor molekuly oxiduje a ovlivněný elektrický proud vytvoří váš BAC. Tyto přístroje jsou bohužel také náchylné k falešně pozitivním výsledkům.

 • elektrochemické – policejní důstojník, který provádí dechovou zkoušku na okraji silnice, s největší pravděpodobností použije jedno z těchto zařízení, které funguje podobně jako polovodičový dechový analyzátor. Rozdíl je v tom, že tyto stroje jsou speciálně kalibrovány na alkohol, takže jsou přesnější.

 • infračervená spektroskopie – jedná se o objemnější a dražší jednotku, kterou pravděpodobně najdete na policejní stanici. Když vdechnete do některý z těchto dechových testerů, změří váš BAC tím, že pošle váš dech přes infračervené světlo. Molekuly alkoholu absorbují světlo různě, takže je lze identifikovat a poté měřit.

Jsou přesné?

Některé testery jsou přesnější než jiné, ale žádný z nich není neomylný. U většiny alkoholtesterů existují určité faktory, které mohou zpochybnit výsledek. Tyto citlivé stroje je nutno kalibrovat nejméně jednou ročně, takže pokud to neuděláte, může to vést k diskvalifikaci testu. Někteří testery mohou dávat falešné výsledky kvůli takovým faktorům, jako je kyselý reflux, krev v ústech a tělesná teplota. Přírodní látky, jako jsou „ketony“, byly také zaměněny za alkohol v krvi a vykázali pozitivní výsledky.

zdroj: Andrey Popov/shutterstock.com

Koupě alkoholtesteru: základní kritéria

Pokud si chcete koupit dechový alkohol tester, ať už pro komerční, právní nebo osobní účely, je třeba zvážit několik aspektů. Hned napoprvé narazíte na dva různé typy alkoholických dechových analyzátorů: ty, které používají polovodičový senzor a ty, které používají senzor palivových článků, tzv. elektrochemické testery. Přesto v rámci každého typu existují faktory, které mohou zvýšit nebo snížit přesnost a také snadnost použití. Zde jsou rozdíly, které vám pomohou při rozhodování, jaký druh dechového testeru byste si měli koupit pro různé účely.

Měli byste si hledat alkohol tester, který:

 • splňuje požadované evropské standardy. To je zvláště důležité pro použití na pracovišti a při vymáhání práva.

 • lze znovu kalibrovat. V průběhu času se všechny senzory testeru stávají méně přesnými a musí být znovu kalibrovány.

 • je kalibrovaný vyškolenými profesionáli. Některé značky vyžadují, abyste vyměnili vlastní předem kalibrovaný senzor. Ustojí to u soudu? Nechte to na vyškolených specialistech

 • má vysokou přesnost v kontrolovaném prostředí. Přesnost by měla být +/- 0,01% rozptyl.

 • nemusíte však hledat alkohol testery, které deklarují 100% přesnost. Rozdíly v tělesných typech znamenají, že nelze dosáhnout přesnosti +/- 0% – jakýkoli dechový analyzátor, který tvrdí, že to dělá, lže.

Polovodičové alkohol testery

Polovodičové dechové analyzátory měří hladinu alkoholu přítomného ve vzorku dechu na základě změny odporu na polovodičích uvnitř stroje. Polovodiče produkují malý stálý elektrický proud. Když alkohol přijde do kontaktu s polovodičem, je absorbován na povrchu polovodiče, mění odpor a tím mění elektrický proud. Toto udává množství alkoholu přítomného ve vzorku dechu. Povrchový efekt, kterým pracují, závisí na atmosféře. Jejich citlivost na alkohol se může lišit v závislosti na klimatu a nadmořské výšce, kde se provádí dechová zkouška.

Polovodičová technologie se používá ve většině levných spotřebitelských modelů alkohol testerů, protože jsou relativně levné na výrobu. Přesnost těchto typů dechových analyzátorů je přinejlepším pochybná. I když mohou poskytnout spolehlivou indikaci BAC (obsah alkoholu v krvi) za správných podmínek a v závislosti na kvalitě zařízení. Většina hromadně vyráběných novinek pro testování dechu používá tuto technologii.

Výhody polovodičových testerů:

 • malá velikost a levné na výrobu i koupi

 • široce dostupné v obchodech i online

Nevýhody polovodičových testerů:

 • senzor může být nestabilní

 • vysoce citlivé na atmosféru

 • oxid uhelnatý, cigaretový kouř a mnoho dalších okolních plynů může ovlivnit produkované hodnoty

 • citlivé na změny teploty, vlhkosti a dýchacích toků

zdroj: nikamo/shutterstock.com

Elektrochemické alkohol testery

Elektrochemické dechové analyzátory s palivovými články jsou zařízení, ve kterých je elektrický proud vytvářen v důsledku chemické reakce probíhající na povrchu elektrodového systému. Oxidace alkoholu / ethanolu na acetaldehyd se provádí v palivové komoře skládající se z depozitu zlata a platiny na porézním disku. Chemická reakce, která probíhá, přeměňuje jakýkoliv alkohol na kyselinu octovou, tato přeměna vytváří pevný počet elektronů na molekulu alkoholu.

Malý elektrický proud vytvořený alkoholem v dechu reagujícím na elektrodu uvnitř stroje může být použit k vytvoření digitálního zobrazení, k pohybu jehly nebo ke spuštění určitých světel na zařízení, v závislosti na detekovaném množství alkoholu. Technologie palivových článků je zvláště vhodná pro přenosná skríningové zařízení kvůli malé velikosti článků a nízkým energetickým požadavkům této technologie.

Většina ručních detekčních zařízení používaných policejními orgány používá technologii elektrochemických palivových článků. Dechové analyzátory s palivovými články poskytují přesné výsledky, ale jejich výroba je poměrně nákladná.

Výhody elektrochemických testerů:

 • senzor je vysoce specifický a citlivý na alkohol

 • měření alkoholu nemůže být ovlivněno endogenními látkami, jako je aceton (produkovaný diabetiky), oxid uhelnatý nebo toluen

 • dlouhá životnost (přibližně 5 let)

Nevýhody elektrochemických testerů:

 • nelze zjistit, zda byl vzorek dechu alveolární (hluboký plicní vzduch). Výsledkem může být falešně vysoké čtení, pokud subjekt nedávno pil a stále má v ústech alkohol (i když je velmi nepravděpodobné, protože se alkohol v ústech velmi rychle vypařuje).

Infračervené optické alkohol testery

Infračervené optické senzorové dechové senzory používají infračervenou spektroskopii, která identifikuje různé molekuly na základě způsobu, jakým absorbují infračervené světlo. Molekuly neustále vibrují a vibrace se mění, když začnou absorbovat infračervené světlo.

Molekuly obsahují tzv. vazby a každý typ vazby absorbuje infračervené světlo při různých vlnových délkách. Ve stroji se používá fotobuňka k detekci toho, kolik infračerveného světla absorbovaly jakékoli ethanolové vazby. Fotoelektrická buňka pak vytváří elektrický puls v závislosti na tom, kolik infračerveného světla bylo absorbováno. Elektrický puls je poté poslán do mikroprocesoru uvnitř stroje, který vypočítává hladinu BAC osob na základě toho, kolik světla bylo absorbováno. Alkohol testery využívající technologii infračerveného optického senzoru jsou extrémně přesné a tato technologie je zvláště vhodná pro stolní dechové testery.

Výhody infračervených testerů:

 • zajišťuje, že vzorek dechu je alveolární (hluboký plicní vzduch)

 • poskytuje dokonalou přesnost, a proto se používá pro důkazní účely při stíhání

 • může detekovat přítomnost alkoholu v ústech

 • nemá omezenou délku života a zůstane po mnoho let stabilní (i když jsou stále pravidelně kalibrovány a kontrolovány, když jsou použity pro vymáhání práva)

Nevýhody infračervených testerů:

 • stroje na testování dechu, které využívají infračervenou technologii, jsou větší a nejsou vhodné pro přenosný ruční provoz

Co jste možná zatím ani neslyšeli…

Nové pravidlo EU říká, že od poloviny roku 2022 musí být všechna nová auta vybavena alkohol testerem a softwarem, který zastaví řidiče v překročení rychlosti a při pletení se mezi jízdními pruhy. Řidiči, kteří byli usvědčeni z požívání alkoholu během jízdy budou nuceni při návratu na cestu po odsouzení namontovat alkohol tester do svého auta, informovali představitelé EU. Ministři chtějí snížit počet úmrtí na silnicích tím, že nutí usvědčené řidiče fouknout do zařízení dříve, než budou moci nastartovat motor. Právní předpisy mají vstoupit v platnost od poloviny roku 2022 pro všechny nové modely a od roku 2024 pro automobily se stávajícími konstrukcemi.

Zdroj informací: