Při výrobě elektřiny v našem kraji stále dominují parní elektrárny

Ilustrační fotografie: zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – Historické století páry se již dávno rozplynulo v čase a bylo vystřídáno dobou s modernějšími technologiemi, přesto k hlavním výrobcům elektrické energie v Plzeňském kraji stále patří parní elektrárny.

V roce 2019 tvořily 57,9 % z veškeré elektrické energie, která se u nás v kraji vyrobila. I když se jejich podíl oproti roku 2014 snížil o 5,4 procentního bodu ve prospěch fotovoltaických , plynových a spalovacích elektráren, stále našemu kraji parní elektrárny dominují.

Náš kraj v porovnání s těmi ostatními nepatří k významným výrobcům elektrické energie. „Na celkové výrobě elektřiny vyrobené v ČR se podílí 1,5 % a v rámci mezikrajského porovnání zaujímá páté nejnižší místo. Na celkovém objemu spotřebované elektřiny v ČR se Plzeňský kraj podílel 5,1 % a v rámci krajů byl tento podíl pátý nejnižší,“ uvádí Zuzana Trnečková z Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Nejvyšší spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji byla zaznamenána v odvětvích průmyslu (36,9 %), domácností (28,5 %) a obchodu, služeb, školství a zdravotnictví (25,4 %).

Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví spotřeby v roce 2019

Zdroj: ČSÚ