Egyptský bůh Thovt: Kým doopravdy byl? A existují jeho tajemné knihy?

Bůh Thovt

Bůh Thovt byl ve starověkém Egyptě vyobrazován jako muž s hlavou ibise. Byl považován za vynálezce písma a strážce tajemství pohybů těles na nebi.

Kam patřil v hierarchii bohů a co uměl?

Byl to syn a zároveň i rádce boha Rea, bůh moudrosti, písma, magie, ale i matematiky a geometrie. Starověcí Egypťané měli celou plejádu bohů. Ale nás zajímá hlavně tajemství obklopující knihy, které měl Thovt údajně sepsat a ukrýt.

Copak v těchto knihách ve skutečnosti stojí a kde by se mohly ukrývat? Podle Textů pyramid prý bůh Thovt zaznamenal tajemství nebes do několika knih, které pak ukryl tak, aby je mohli najít pouze ti z budoucích generací, kteří toho budou nejvíce hodni.

Hypotézy – i ty nejbizarnější

A tak samozřejmě následuje smršť spekulací. Podle některých leží prý knihy ukryty v tajné komoře pod Sfingou, ale ani nejmodernější technika žádné podzemní prostory neodhalila.

Nejstarší dokument, který se zmiňuje o tajné komoře umístěné pod nekropolí v Gíze, je tzv. Papyrus Westcar, umístěný v Berlínském muzeu. Tato komora pak má obsahovat Thovtovy knihy.

Jiní badatelé zastávají teorii, podle níž nejsou jeho knihy nic jiného než archiv z Atlantidy, stejně jako jsou Egypťané jejími přeživšími obyvateli, kteří dorazili do Egypta.

Podle jiných názorů máme jeho knihy stále před očima – má jít o celý komplex pyramid v Gíze a Sfingu. Zkoumáno jako celek je to prý pozemská kopie přesné astronomické situace, již lze vypočítat díky precesi zemské osy. (Precese je pohyb zemské osy, který způsobuje změnu polohy osy vůči stálicím. Je to tak pomalá rotace, že zemské ose trvá asi 26 tisíc let, než dokončí jednu obrátku).

Prý si přáli staří Egypťané zanechat následujícím generacím návod, jak vypočítat konec každého precesního cyklu, který je provázen většinou katastrofami. Také zbudovali ohromné stavby, které by odolaly i těm nejhorším pohromám.

Zmínky o Thovtově knihách najdeme v různých textech, nejvíce se o nich zmiňuje pasáž z Platónova spisu Faidros, což je dosti významné.

Je pravdou, že některé hypotézy o Thovtových knihách jsou skutečně bizarní, třeba se ale jednou dočkáme rozuzlení. Vždyť starověký Egypt se pro nás otevřel i tehdy, kdy jsme to ani nečekali.