KORONAVIRUS: Nový nástroj na boj s nákazou – aplikace eRouška se mění a již nebude shromažďovat osobní data uživatelů

Zdroj: Pixabay

Česko – Jelikož počínaje dnešním dnem, a tedy ruku v ruce s novým školním rokem, se podle vyjádření epidemiologů opět navýší riziko šíření nového typu koronaviru kvůli zvýšenému pohybu lidí ve veřejném prostoru, na mnoha místech je opět třeba nosit roušky. V celé republice se bez ochrany nosu a úst neobejdete v nemocnicích, lékárnách, zařízeních sociálních služeb ale také na úřadech či ve veřejné dopravě (v Praze pak navíc také ve vestibulech a na nádražích). S ohledem na obavy týkající se možného nekontrolovatelného šíření nákazy tak dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil také novou verzi aplikace eRouška, ta by měla všechny uživatele případně informovat o tom, že se setkali s člověkem, který je covid-pozitivní. Mimo to by ale měla aplikace oproti původní verzi více chránit soukromí uživatelů.

Ačkoliv aplikace eRouška je českým uživatelům k dispozici již poměrně dlouhou dobu, prozatím si ji do svých mobilních telefonů nainstalovalo jen kolem 250 tisíc lidí – a to je podle odborníků zatím velmi málo na to, aby aplikace mohla efektivně sloužit ke svému účelu. Faktem ale je, že mnozí se využití aplikace bránili s tím, že se obávali shromažďování osobních dat – k tomu však v případě nové verze eRoušky 2.0 již docházet nebude, tj. aplikace již nebude shromažďovat informace o poloze a ani telefonní čísla uživatelů.

K čemu eRouška nově poslouží?

Výše řečené do jisté míry mění i podstatu užití aplikace, již nebude určena pro hygieniky a k ulehčení trasování, ale bude využívána jako „varovný systém“ pro všechny, kdo s majitelem telefonu s nainstalovanou aplikací – v případě, že bude pozitivně testován na nemoc covid-19 – přišli do kontaktu (resp. ty, kdo budou mít aplikaci také aktivní). Hygienici totiž budou sestavovat denně seznam nakažených, kterým budou přiděleny speciální kódy, jež budou do aplikace sdíleny. Ta pak automaticky tyto kódy porovná s těmi, s nimiž konkrétní člověk přišel do styku, a upozorní jej na možné riziko nákazy (nepůjde však jen o letmá setkání, ale setkání trvající po dobu minimálně 15 minut). Neznamená to však, že by člověk měl automaticky nárok na test na koronavirus – na ten jej bude moci klasicky poslat až lékař na základě projevených symptomů onemocnění.

Jak uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová, trasování kontaktů i nadále bude jednou z hlavních metod, jak potenciálně nakažené identifikovat – zatímco ale např. v rodinách či dalších blízkých kolektivech eRouška není třeba, jelikož lidé sdílí společný prostor opakovaně a všichni se znají, eRouška by měla být nápomocná především pro osoby, které se neznají a např. spolu cestovaly MHD, jedly v jedné restauraci nebo např. navštívily stejný koncert nebo divadelní představení.

eRouška i pro Apple

Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT, Vladimíra Dzurilly, bude aplikace, resp. její aktualizovaná verze, volně ke stažení během dvou týdnů. Aby ji však bylo možné využívat tak, jak je zamýšleno, je třeba, aby si ji stáhlo co nejvíce uživatelů – minimem je pak podle odborníků v rámci ČR cca šest milionů. Dzurilla pak poměrně „při zemi“ doufá, že se počet těch, kdo si eRoušku do mobilního telefonu nainstalují, zvýší alespoň na milion. Ministerstvo zdravotnictví zároveň plánuje informační kampaň zaměřenou především na velké podniky a firmy tak, aby vedení svým zaměstnancům vysvětlilo, proč si aplikaci stáhnout – tímto způsobem by pak dle Adama Vojtěcha bylo zároveň možné zamezit tomu, aby musely kvůli karanténám firmy přerušit provoz. „Budeme se snažit komunikovat i se zaměstnavatelskými svazy, hospodářskou komorou a podobně, protože dává smysl, aby zaměstnanci měli aplikaci staženou. Budeme se snažit komunikovat i se zástupci seniorů. Propagaci budeme přímo cílit na tyto skupiny,“ prohlásil přímo Vojtěch. Využití aplikace je však samozřejmě dobrovolné.

Vstřícným krokem je pak nesporně i optimalizace appky pro mobilní telefony značky Apple, na nichž předchozí verze eRoušky kvůli principům fungování operačního systému iOS nefungovala. Nová verze aplikace pak po uživatelích vyžaduje jen zapnuté Bluetooth (a možnost přístupu k internetu, aby si appka mohla aktualizovat seznamy nakažených), jinak běží automaticky na pozadí a měla by výrazně méně zatěžovat baterii telefonu než verze předchozí. Kromě Česka pak podobné aplikace fungují i v 10 dalších evropských zemích, které jsou součástí mezinárodního projektu Go Live.