Plzeňské školy jsou na covid připraveny

Zdroj: plzen.eu

PLZEŇ – Do plzeňských základních škol dnes nastoupilo přes 14,5 tisíce žáků. Na mnoho z nich čekaly zrekonstruované učebny i nové vybavení. Školáci a jejich rodiče také museli vzít na vědomí opatření, která je třeba dodržovat v souvislosti se zamezením šíření onemocnění covid-19.

Mezi doporučeními pro školy je například pravidelné mytí rukou, časté větrání či omezení pohybu zákonných zástupců v budově. Dále je pak doporučeno minimalizovat kontakt mezi žáky jednotlivých tříd či oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled fyzické osoby. Žák i jeho dohled se musí chránit rouškou. Školní jídelny musí například mýt nádobí ve vodě o teplotě nad 60 stupňů Celsia či zajistit nesamoobslužný výdej jídla.

Podle radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorové je pozitivní, že se vrací běžný školní provoz, byť s menšími odchylkami. „Konkrétní provoz určí ředitel dané školy na základě doporučení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ uvedla radní. Dodala, že na konci srpna v přípravném týdnu byli pedagogové proškoleni v tom, jaká protiepidemická opatření mají školy zajistit, jaké komunikační kanály mají využívat, i v tom, jak případně nastavit distanční výuku. „Plzeňské školy mají dostatek dezinfekčních prostředků na ruce i na úklid, jsou vybaveny bezkontaktními teploměry a je pro ně našito na dvacet tisíc roušek,“ vyjmenovala Lucie Kantorová.