Zajímá vás historie pěší turistiky? Pojďte na výstavu!

ČESKÝ KRUMLOV – Kam až sahá historie Klubu českých turistů START, kdo stál u jeho zrodu a jaká je vlastně jeho činnost? Výstava Pohyb je náš program odpoví na spoustu otázek, které vás v souvislosti s tímto fenoménem napadnou.

Organizovaná česká turistika měla štěstí, že se do jejího čela postavily významné osobnosti, a sice oblíbený lékař, advokát a ředitel místní školy. Po krátkém přerušení činnosti v době druhé světové války dostala nový impuls v roce 1966 založením Tělovýchovné jednoty Start. Vzpomínáte na populární květnový Pochod vítězství kolem Kleti, nebo třídenní etapový pochod s mezinárodní účastí později nazvaný Krajem pětilisté růže? Právě tyto pochody jednota organizovala. Část výstavy je věnována významnému turistickému fenoménu, kterým je značkaření. Sítě značených cest sledují nejen prastaré komunikace, ale značkaři se také výrazně zasloužili o zpřístupnění přírodních krás v zakázaném pohraničním pásmu.

Jak probíhá spolupráce s rakouskými turisty a kolik kilometrů ujdou nejlepší turisté za rok? Jedinečnou možnost seznámit se s historií i současností české turistiky máte na výstavě Pohyb je náš program, která probíhá v Regionálním muzeu v Českém Krumlově do 13. září.