Bacín: Jaký záhadný kult zde mohl přetrvat od pravěku až do novověku?

Bacín

Tento nejvyšší kopec Českého krasu (499 m) není tak legendární jako jiné vrchy naší země, ale nedávno se přišlo na to, že jde o jednu z nejzvláštnějších svatyní u nás.

Zvláštní svatyně

A to si představme, že byla v provozu asi 12 tisíc let. Archeologické nálezy dokonce nevyloučily, že tu docházelo i k lidským obětem a prý se tu jakési rituály odehrávaly ještě počátkem novověku. Divné proto je, že okolo Bacína se nevyprávějí téměř žádné legendy. Proč?

Výzkumy

Bacín, to jsou prvohorní vápence, které zkrasovatěly. Nalezneme tu pouze sem tam nějakou malou propast či jeskyňku. Na samém vrcholu se vytvořila široká mísovitě tvarovaná planina. Roku 1988 se skupina jeskyňářů z tetínské speleologické skupiny pustila do odstraňování výplně krasové pukliny právě na vrcholu. Chtěli proniknout do nějaké jeskyně, místo průchodu do volných prostor ale narazili na lidské kosti a starobylou keramiku.

Zavolali tedy archeology a v následujících letech byla probádána větší část vrcholu kopce. Nalezlo se zde mnoho překvapujících věcí. Když pomineme lidské kosti staré asi 11 tisíc let, byly to kupříkladu kamenné nástroje neandrtálců.

V dobách, kdy zde byly poprvé uloženy kosti, měla zdejší krajina připomínat sibiřskou tajgu – a tehdejší lidé začali ukládat ostatky svých druhů do krasové trhliny. Později odešli, ale o čtyři tisíciletí později někdo ke kostem přidal kamennou sekyrku. Lidé knovízské kultury na přelomu druhého a prvního tisíciletí před naším letopočtem sem dávali opět lidské ostatky a hliněné nádoby. V tom se pokračovalo a můžeme tak dojít až k přelomu 16. a 17. století – i z této doby zde byla nalezena keramika.

Podzemní lidé

Proč ale lidé ukládali ostatky a předměty v této skalní dutině, se neví. Badatelé se domnívají, že šlo o jakýsi rituál. Možná byl pohřební, možná to byly oběti nadpřirozeným silám.

Také se vám ale zdá, že nejpodivnější nálezy na Bacíně jsou právě ty nejmladší? Muselo by to znamenat, že nějaká místní pověra nebo kult zde musely přetrvat velmi dlouho. Již bylo výše uvedeno, že Bacín neoplývá mnoha pověstmi, ale tak docela bez nich není. V jeho podzemí prý sídlí bytosti, které mají malá těla a velké hlavy, a jejich kůže dokáže měnit barvu.

Moderní lovci záhad zase poukazují na to, že Bacín vyzařuje silnou podzemní energii.

Zdejší atmosféru můžete vyzkoušet sami, ale pozor – turisticky značená cesta na vrchol nevede.