Valašské Meziříčí získalo čtvrtou příčku v soutěži v třídění odpadu

Výhry v soutěži O keramickou popelnici. Zdroj: Třídění je styl

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – V soutěži O keramickou popelnici získalo město v kategorii nad 15 000 obyvatel krásné 4. místo, letošní ročník soutěže byl už 14. Celkovým vítězem soutěže se stalo Uherské Hradiště.

Kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území obcí a měst. V pondělí 7. září pak proběhlo slavnostní odhalení výsledků. „Být oceněni mezi pěti nejlepšími městy v kraji je určitě úspěch. Přesto máme v této oblasti ještě rezervy a stále se ve Valašském Meziříčí najdou občané, kteří odpad důsledně netřídí,“ posteskla si místostarostka Zdislava Odstrčilová. Město má ale vyšší ambice, v příštím roce by se rádo dostalo na jednu z prvních tří příček. Dopomoci má k tomu také systém svozu a třídění odpadu pro rodinné domy, který byl spuštěn letos. Nutností je ale i třídit na sídlištích, kde jsou k dispozici velkokapacitní polopodzemní kontejnery.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Podle statistiky oproti roku 2018 poklesl počet vytříděného odpadu ve Valašském Meziříčí o 0,64 % a naopak podíl toho směsného stoupl o 1 %.  „Do budoucna je proto nutné otočit vývoj v odpadovém hospodářství, zvyšovat míru třídění a snižovat množství směsného komunálního odpadu,“ řekl Michal Lysák, který zodpovídá za odpadové hospodářství. Pokud by se tento trend nepodařilo zastavit, hrozí zvyšování nároků na městský rozpočet a tím také zvýšení poplatku za odpad. V roce 2019 vytřídili obyvatelé téměř 868 tun papíru, 239 tun skla, 229 tun plastu a 7,5 tuny nápojových kartonů.