Jak se nenechat nachytat. Dokdy můžete odstoupit od smlouvy na plyn nebo elektřinu

ilustrační foto

I když v letních měsících klesají ceny sezónního ovoce a zeleniny, obecně máme letos opět vyšší životní náklady než loni. Rozdíl je však v tom, že díky koronaviru přišli někteří z nás o práci. Proto nyní mnoho lidí slyší na možnost ušetřit nějakou tu korunu více než dříve. Tohoto samozřejmě rádi využijí prodejci plynu a elektřiny. Lákavé nabídky se k nám dostanou telefonicky nebo prostřednictvím agenta, který nás osobně navštíví. V obou případech budeme ujištěni, že jeho nabídka je pro nás právě ta nejvýhodnější. A my podepíšeme, protože v dnešní době je každá ušetřená stovka dobrá. Jenže co dělat, když pak zjistíme, že naše rozhodnutí bylo přece jen trochu ukvapené? A že nová smlouva nejen že díru v rozpočtu nezalepí, ale dokonce zvětší?

 Pozor na podomní prodejce

V mnoha obcích a městech je domovní prodej zakázán. Pokud tomu právě u vás tak není, může se stát, že u vašich dveří zazvoní domovní prodejce s nabídkou levného plynu nebo elektřiny. Tito lidé procházejí speciálním školením s cílem vyvinout psychologický nátlak směřující k uzavření smlouvy bez ohledu na to, jestli je pro klienta skutečně výhodná. Rovněž není výjimkou, že se představují jako zástupci Energetického regulačního úřadu či jiné vlivné instituce a chtějí vidět vaši fakturu, aby ji zkontrolovali, a tím vás ochránili. Z ní však zjistí vašeho současného dodavatele a obratně vám vysvětlí, že právě on vás bere pěkně „na hůl“. Telefonické hovory fungují na podobném principu.

Pokud vám jejich nabídka přijde skutečně zajímavá, neuzavírejte smlouvu hned. Požádejte o odkaz na webové stránky s konkrétními podmínkami a cenami a vše si pak v klidu prostudujte.

Co dělat, když jste už smlouvu uzavřeli

Pokud jste smlouvu, ať už přes telefon nebo s podomním prodejcem, uzavřeli, ale nakonec si vše přece jen rozmysleli, můžete ji do 14 dnů od jejího uzavření zrušit. Odstoupení od smlouvy udělejte vždy písemnou formou, např. e-mailem nebo doporučeným dopisem s dodejkou, abyste měli doklad v případě pozdějších problémů. Pro splnění této lhůty je směrodatný den odeslání odstoupení. Jestliže jste termín propásli, nezoufejte. Zatímco v jiných případech uzavření smluv na dálku byste již neměli šanci, u elektřiny a plynu je to trochu jinak. Jako spotřebitel jste totiž ještě chráněni energetickým zákonem, podle kterého můžete vypovědět smlouvu (uzavřenou jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou), a to do 15 dnů od zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Nemusíte uvádět důvod výpovědi a rovněž vám nehrozí žádná sankce. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním den měsíce následujícího po doručení výpovědi protistraně. Takže pokud vypovězení smlouvy bude doručeno protistraně např. 16. března, výpovědní doba se začne počítat od 1. dubna a skončí 15. dubna. Zpravidla pokud dodavatel obdrží vaši výpověď ještě před zahájením dodávek, tak je již ani nezahájí.

Nezapomeňte, že tato ustanovení neplatí pro smlouvy uzavřené v klasický provozovnách dodavatelů energií.

Příklad z praxe

Paní Janu oslovil telefonicky prodejce elektřiny s tím, že jí poskytne smlouvu s výhodnou fixací ceny na dva roky. Jana neměla nejmenší chuť měnit svého dosavadního dodavatele. Při bližším prozkoumání nabídky však zjistila, že je opravdu výhodná. Kontaktovala tedy svého současného dodavatele s dotazem, jestli pro ni nemá levnější produkt. Ten ji však nenabídl nic výhodnějšího než konkurent, a proto od něj Jana odešla ke konkurnci. Smlouvu měla na dobu neurčitou, takže po třech měsících, byla „volná“ a mohla přejít k novému dodavateli. Po pěti dnech odebírání elektřiny od nového dodavatele ji však k jejímu překvapení kontaktovala telefonní operátorka původního dodavatele s retenční nabídkou (cenově výhodná nabídka pro udržení stávajících zákazníků, zpravidla není volně veřejně přístupná). S nabízeným cenovým tarifem by Jana ušetřila 400 Kč ročně. Nakonec se rozhodla vrátit ke svému původnímu dodavateli. Využila možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce a udání důvodu do 15 dnů ode dne zahájení dodávky a vrátila se ke svému původnímu dodavateli.

Pravda, jednalo se o poněkud krkolomnou anabázi, ale tento příklad ze života dobře zachycuje vaše práva jakožto zákazníka.