Do diskuse o budoucnosti zeleně v Olomouci se můžete zapojit i vy

OLOMOUC – Město Olomouc dnes v rámci odborné diskuse představí novou strategii pro zeleň v Olomouci. Do diskuze o budoucnosti olomouckých parků, stromořadí a rekreačních ploch se může zapojit každý.

Dnes v 17 hodin se v Oranžerii ve Smetanových sadech v rámci programu Nová strategie pro zeleň v Olomouci uskuteční odborná diskuse. Do diskuse o budoucnosti olomouckých parků, stromořadí a rekreačních ploch se může zapojit každý. Napravit stav veřejných prostranství a přispět ke zlepšení životního prostředí v Olomouci si vedení města stanovilo jako jednu z priorit programového prohlášení na období 2018 – 2022. „Kromě prověření systému sídelní zeleně a jeho propojenosti a návaznosti na příměstskou krajinu, chceme zlepšit údržbu zeleně ve městě, zajistit podmínky pro výsadbu stromů a vrátit Olomouci status města květin,“ popisuje význam pořizované strategie náměstek primátora pro městskou zeleň Otakar Bačák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Rozvoj systému zeleně města je naznačený územním plánem, v němž je řešeno, které plochy bude město rozvíjet jako zeleň parkovou, případně zeleň rekreační krajiny či zeleň rekreačních nábřeží a naznačuje nejdůležitější propojení pomocí prvků liniové zeleně na příměstskou krajinu. Prioritou města je rozvíjet centrální okruh historických parků, který tvoří Čechovy, Smetanovy a Bezručovy sady, včetně Botanické zahrady s rozáriem, a také prstenec dotvářející Park pod Dómem, i s částí pod letním kinem, a ASO parkem. Další prioritou je rozvíjet rekreační propojení podél řek Moravy, Mlýnského potoka a Bystřice do příměstské krajiny.

V rámci systému zeleně dokument prověří i další rozvoj okrskových parků, jako je park Malého prince na Tabulovém vrchu, Park Malého Noe v ulici Západní, Řepčínský park, Park Na letné na Lazcích, Park Zikova na Nových Sadech, Park Hraniční a další rozvoj zeleně, již zrealizované například u vodní plochy Hamrys ve Slavoníně či dokončené etapě Holického lesa. Město má navíc už zpracované koncepční studie na ještě nerealizované parky jako je park U kapličky na Nových Sadech, park na ulici Lazecká, park na Dlouhé ulici na Lazcích, další etapu Holického lesa, kde budou stanoveny priority v jejich postupném rozvoji.