V Třebíči dokončili hrubou stavbu nemocničního pavilonu

TŘEBÍČ – Nemocnice Třebíč má již dokončenu hrubou stavbu pavilonu operačních sálů. Stavba probíhá přesně podle harmonogramu a měla by být hotova v polovině roku 2022. Výstavbu nového pavilonu ocení jak zaměstnanci nemocnice, tak i pacienti, kteří si budou moci vychutnat větší komfort pooperační péče.

Stávající pavilon operačních sálů je v provozu od roku 1985, v roce 2000 došlo k zásadnější rekonstrukci. Budova je v dobrém technickém stavu, ale současné standardy už zcela nesplňuje. Nově vzniklé sály budou mít zázemí, k dispozici bude pooperační pokoj se šesti lůžky, dojde k propojení na nový pavilon chirurgických oborů i na pavilon G.

Přístavba probíhá bez přerušení provozu stávajících operačních sálů. „Nemocnice Třebíč touto krajskou investicí získá sedm moderně vybavených operačních sálů s přímou podlažní návazností na ARO, navíc také zákrokový sál emergency,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Čtyři nové sály budou předány v polovině roku 2021, následovat bude stěhování a rekonstrukce staré budovy, v červnu roku 2022 pak dokončení.

Přístavba nových sálů a rekonstrukce původních bude stát 345 milionů korun. Kraj Vysočina ji zaplatí kompletně ze svého rozpočtu.