Svatá Hora u Příbrami: Řada obrazů v bazilice má letopočet, takže zázraky lze dohledat v kronikách

Svatá Hora

Jedná se o jedno z nejznámějších poutních míst nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. A to proto, že se tu mělo odehrát dokonce snad několik tisíc zázraků spojených s Pannou Marií. Ovšem nemusíte být věřící – místo má tak jako tak silnou atmosféru a oceníte jistě cenné historické památky.

Předkřesťanská minulost

Neexistují žádné záznamy, není nám nic známo o této době v souvislosti se Svatou Horou. Přesto – je zde studánka se zázračným pramenem a prastarý Svatováclavský dub, což do jisté míry vyvolává atmosféru jakéhosi pradávného magického místa. Tato lokalita leží poblíž bohatých rudných nalezišť, takže se zdá zvláštní, kdyby si toho kupříkladu Keltové nevšimli.

Křesťanská doba

Měla se tu odehrát, jak již bylo výše uvedeno, celá řada zázraků, a některé prameny je mají dokonce spočítané – prý kolem 4300 takovýchto událostí. Poustevníci se tu usazovali proto již odedávna.

Za Karla IV. zde byla postavena malá kaple a vznikla zřejmě zdejší slavná soška Panny Marie Svatohorské, o které se vypráví, že ji vyřezal sám pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic – byl ostatně majitelem Příbrami.

V těchto dobách ale ještě nedošlo k pravému rozkvětu poutního místa. Vše začalo až roku 1647, kdy Svatou Horu získali jezuité. V roce 1658 se tu začal stavět (podle projektu italských architektů Luraga a Orsiho) ohromný chrámový komplex, jehož hlavním objektem je bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské. Je nutno podotknout, kolik známých jmen se podílelo na výzdobě – kupříkladu sochař Jan Brokoff nebo malíř Petr Brandl.

Hlavní oltář chrámu je tepaný ze stříbra, jež bylo vytěženo v příbramských dolech a již zmíněná soška Panny Marie je jeho součástí. Má prý dar předvídavosti: pokud se rozšíří prasklina v její levé tváři, zemi hrozí nebezpečí.

A staletí ubíhala

Začátkem 20. století papež Pius X. povýšil chrám na baziliku minor (je pod přímým patronátem papeže). Komplex zahrnuje několik kaplí, řádovou rezidenci a řeholní dům, dříve patřící jezuitům – dnes zde sídlí řád redemptoristů.

Zázračné příběhy

Zajímavé jsou ambity s lunetami a další obrazová výzdoba, ta je vlastně v celém areálu. Obrazy zpodobňují kupříkladu záchranu od Panny Marie před loupežníky, námořní bitvu, nad kterou se opět vznáší Panna Marie – zkrátka různé šťastné konce.

Pochopitelně, na zázraky dnes nevěří každý, ale o zápalu tehdejších lidí netřeba pochybovat. Je pozoruhodné, že obrazy jsou očíslované a někdy nechybí i letopočet, takže události lez podle kronik dohledat.

Ale i milovníci záhad či dokonce ufologové si přijdou na své. Je tu obrázek s vyobrazenou věží, že které dva muži dalekohledem pozorují zářící ovál s Pannou Marií. Podle skeptičtějšího výkladu je to ale scéna alegorií některé z křesťanských ctností.