Hlučín zahájil sanaci místního jezera

Ilustrační foto: K. Bílková.

HLUČÍN – Město od 15. září zahájilo sanaci, rekultivaci a revitalizaci místního jezera, které je zasaženo těžbou štěrkopísku u Hlučína.

Výraznější práce ale započnou až v říjnu, kdy budou zahájeny práce na korytu potoka, ale také na zkapacitnění jeho zatrubněné části pod parkovištěm.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Do konce roku 2020 začnou práce na Čelní hrázi (levobřežní hráz potoka Juliánka ve směru na Kozmice, ulice Poručíka Hoši), na založení lávek přes potok Juliánka a vodní tok Opava a taky práce na levobřežní hrázi řeky Opava a pravobřežní hrázi v úseku most přes řeku Opava – rampa na pravobřežní hráz, za penzionem Kamenec,“ upřesňuje zástupce stavební firmy Petr Skřivánek.

Stavební práce provádí společnost Gardenline. Je potřeba doplnit, že na jezeře bude platit zákaz rybolovu, a to až do odvolání.