Od dneška platí pro Plzeň nová opatření kvůli koronaviru

Zdroj: Shutterstock

PLZEŇ – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje vydala dvě mimořádná opatření, která začnou na území města Plzně platit od středy 23. září. První se týká nošení roušek na hromadných akcích, druhé posílá do distanční výuky studenty vysokých škol.

Vydaná opatření:
Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje č. 4/2020 ze dne 21. 9. 2020
S účinností od 23. 9. 2020 od 00:00 hod se všem osobám na území okresu Plzeň-město a okresu Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez roušek na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Výjimky z tohoto zákazu platí pro:
– děti do dvou let věku,
– osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
– osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech
– sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje č. 5/2020 ze dne 21. 9. 2020
S účinností od 23. 9. 2020 od 00:00 hod do 23. 10. 2020 do 23:59 hod (tedy na dobu jednoho měsíce) se na území okresu Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách.

Zákaz se nevztahuje na:
individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob, klinickou a praktickou výuku a praxi.