Město Telč zve na výstavu uloupeného dědictví

TELČ – Výstavní prostory Univerzitního centra v Telči nabídnou v rámci podzimního programu zajímavou expozici se vzdělávacím obsahem nazvanou Uloupené dědictví. Výstava, která byla zahájena v úterý 22. září, chce návštěvníky seznámit s židovskými uměleckými sbírkami, které byly uloupeny či zkonfiskovány za II. světové války.

Celá výstava je koncipována formou panelů a každý z nich je věnován jedné problematice. „Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují,“ dodává ředitel univerzitního centra Jaroslav Makovec.

Výstavu připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. Tato instituce provádí rozsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech, ale také vyřizuje individuální žádosti o restituce a spolupodílí se na řešení mezinárodních restitučních kauz.

Výstava Uloupené dědictví potrvá do 22. listopadu a je bez vstupného přístupná každý den od 9 do 17 hodin.