Jihlava je jedno z nejzdravějších měst v republice

JIHLAVA – Město pravidelně zadává zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Ta poslední, zachycující data sesbíraná do konce roku 2019, dokládá, že se zdravotní stav obyvatel Jihlavska zlepšil. Analýza však zároveň dokládá trend stárnutí populace, který je společný pro všechna česká města.

„Výsledky analýzy jsou mimo jiné důležitým podkladem pro zpracování Zdravotního plánu města, jehož aktualizace v letošním roce také probíhá,“ uvádí primátorka města Jihlavy Karolína Koubová. Analýza sleduje patnáctileté období, během kterého vzrostl počet obyvatel na Jihlavsku o 4 073 osob. V samotné Jihlavě přibylo 1 351 osob, což je přirozený přírůstek obyvatel srovnatelný s ostatními českými městy. Pozitivním jevem je zvyšování počtu narozených dětí. Zároveň však vzrůstá počet seniorů nad 65 let věku.

Příznivý je také vývoj celkové úmrtnosti, neboť ta má během posledních patnácti let klesající tendenci. Zároveň je již dlouhodobě vyšší úmrtnost u mužů než u žen, a to v poměru 70 ku 30 procentům. Nejčastější příčinou úmrtí zůstávají nemoci srdce a cév (41 procent) a nádory (27 procent).

Kompletní Analýzu zdravotního stavu obyvatel lze najít na webových stránkách města Jihlavy.

Zapojte se do tvorby Zdravotního plánu

V současné době probíhá tvorba Zdravotního plánu na období 2021-2023. Do jeho aktualizace se může zapojit také veřejnost, a to vyplněním ankety.