Fakultní nemocnice má lůžka pro pacienty s koronavirem téměř plná, musí sahat do rezerv

Zdroj: FN Brno

BRNO – Ve Fakultní nemocnici bylo v uplynulých dnech přijato mnoho covid pozitivních pacientů, přesto však vše zatím zvládá. Začíná ale pomalu sahat do rezerv a vytvářet další.

Během víkendu bylo do péče na Infekční klinice chorob přijato 26 pacientů, celkem je zde hospitalizováno 67 pozitivních pacientů. Kapacita kliniky je 73 standardních lůžek, dalších 6 je na jednotce intenzivní péče, z toho 3 z nich s možností plicní ventilace. Jako rezervu má nemocnice vytvořeno 22 lůžek na Rehabilitačním oddělení, na výpomoc chodí personál z jiných oddělení. Z toho důvodu došlo ze sloučení dvou oddělení, a to ORL a Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Část nelékařského zdravotnického personálu začíná pracovat na Oddělení rehabilitace C, které má nemocnice v rezervě pro pacienty s koronavirem.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Dlouhodobě je koronavirem nejvíce zatížena Klinika infekčních chorob, která poskytuje nepřetržitou péči o desítky pozitivních pacientů. Díky úsilí celé kliniky nebylo dosud nutné zásadně redukovat běžnou zdravotní péči poskytovanou ostatními pracovišti,“ řekla Veronika Plachá z Centra komunikace. Pokud by počet pacientů stále narůstal, dokázala by nemocnice vytvořit další lůžka na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy. Také by se musely začít omezovat některé operace.