Nízkopodlažní vozy umožňují seniorům pohodlnější cestování

Autobus Solaris Urbino. Foto: DPMJ

JIHLAVA – Ve městě jezdí deset nových nízkopodlažních trolejbusů a pět nízkopodlažních autobusů. Všechny vozy mají uprostřed sníženou plochu, která je přednostně určena pro hůře pohyblivé osoby, zejména pro seniory. Starší lidé nebo ti, kteří mají problémy s vyššími schody a nerovnostmi by tedy měli nastupovat i sedět uprostřed vozů.

Nízkopodlažní nástup do vozu je vždy označen piktogramem chodce s hůlkou. „Po nástupu do vozu prostředními dveřmi jsou poblíž sedačky, které jsou uzpůsobeny pro cestující s omezenou možností pohybu například i tím, že jsou zde tlačítka pro zastavení vozu snadno dostupná i vsedě přímo ze sedačky,“ zdůraznil předseda představenstva dopravního podniku Radim Rovner. Tato místa ve voze jsou opět označena piktogramem chodce s hůlkou. Uprostřed vozů je i prostor pro invalidní vozíky nebo kočárky.

Ostatní cestující, především školáci a studenti nebo sportovci by měli nastupovat zadními dveřmi a sedět v zadní části vozů.