Některé jihomoravské toky dosáhly III. stupně povodňové aktivity, přehrady přetékají

zdroj: Město Veselí nad Moravou

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Povodí Moravy ve středu ráno vydalo informační zprávu o situaci na vodních tocích a vodních nádržích. Vlivem srážek dochází k nárůstům průtoků na vodních tocích.

Vydatné srážky se vyskytují téměř na celém území Povodí Moravy. Během noci byly úhrny do 60 mm za 24 hodin. Aktuálně dosáhly 3. stupně povodňové aktivity (SPA) řeky Bělá v Boskovicích, Velička, Jevíčka, Svodnice, Morava ve Strážnici a Veselí n. Moravou, 2. stupně povodňové aktivity je dosaženo na řekách Svratka, Křetínka, Třebůvka, Vratíkovský potok, Litava, Morava. V současné době dochází ve východní části našeho území ke slábnutí srážkové činnosti a na některých tocích dochází ke kulminacím nebo je lze očekávat. Podle předpovědi se mají i během dne na části našeho území vyskytovat srážky, proto lze v těchto oblastech očekávat další nárůsty průtoků s dalším dosažením 2. SPA i 3. SPA. „Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky. Odtoky byly zvýšeny téměř ze všech nádrží. U vodní nádrže Boskovice je odtok přes bezpečnostní přeliv,“ sdělil Marek Viskot za vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Povodňová komise ve Veselí nad Moravou již vyhlásila 3. stupeň povodňové aktivity. Dojde k uzavření kanalizačních přípojek podél řeky za asistence dobrovolných hasičů a městských strážníků bude monitorován stav mostů ve městě a chodník podél řeky Moravy od Zbrodku po park se uzavírá. S odlehčovacím ramenem má město ještě rezervu, je však nezbytné, aby občané zůstali bdělí a sledovali akutální stav. V Blatnici byl vyhlášen 3. stupeň a stav ohrožení, protože už ani přehrada Blatnička nestíhá zadržet vodu ze Svodnice.

zdroj: Kateřina Hanáková