Sběr nebezpečných odpadů a železa v říjnu v Havířově

Odpad, Ilustrační foto: Bílková.

HAVÍŘOV – Ve městě v říjnu probíhá sběr nebezpečných odpadů a železa, a to formou pojízdné sběrny.

Nebezpečné látky a staré železo je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, je proto je zlikvidovat do speciálních pojízdných kontejnerů, které jsou přistaveny dle následujícího harmonogramu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Do speciálních kontejnerů patří například kyseliny, rozpouštědla, domácí chemikálie, baterie, ale také obaly znečištěné odpadními látkami.

Harmonogram rozestavení kontejnerů je možno prohlédnout nyní tak, jak byl zveřejněn městem Havířovem.

Harmonogram, zdroj: Město Havířov.