Vysoká Roudná: Přebývali v tomto legendami opředeném kopci kdysi záhadní Měsíční lidé?

Vysoká Roudná

Jedná se o rozlehlý kopec, rozprostírající se nedaleko Šternberka. Je spíše nenápadný – o to nápadnější jsou legendy, které se k němu vážou. Jsou takového rázu, že se v mnohém liší od pověstí našich ostatních kopců.

Zvláštní lidé

V kopci prý si kdysi dávno vybudovali jakési podzemní město záhadní lidé, kteří měli sestoupit z oblohy. Z nitra kopce pak vyráželi do okolí, aby šířili své vědomosti. Říká se, že dokonce měli schopnost vstupovat do lidských snů i podvědomí, a tak předávali svoje rady, které pak měly pomáhat lidem ke snadnějšímu životu. Protože své městečko ve Vysoké Roudné opouštěli pouze v noci, říkalo se jim Měsíční lidé. Jejich těla údajně byla moc křehká na to, aby je mohli vystavit slunečnímu záření.

Kam ale náhle zmizeli?

Jednou se objevil nad horou za hrozného burácení rudý mrak a podzemní město i se svými obyvateli zmizelo. Zbyly po nich pouze kameny na vrcholu kopce – za nimi se pak měly skrývat vstupy do podzemí. Dále se vypráví, že síla tajuplných lidí v kamenech přetrvává, a jestliže se najde opravdu citlivý jedinec, může se kamenů dotknout a vybaví se mu dávné sny Měsíčních lidí.

Von Däniken by zajásal

Zprávy o návštěvách bytostí z nebe se táhnou přes celé dějiny lidstva a také přes celý svět. U Vysoké Roudné by možná zaplesalo srdce Ericha von Dänikena. Zajímavostí je, že podobné pověsti se povídají i co se týče podzemí kopců v okolí Vysoké Roudné.

Kupříkladu se můžeme zaměřit na Dubovou horu, ve které má žít nějaká podzemní bytost, která se občas musí podívat i na povrch zemský, protože je jí třeba čerstvého vzduchu. Svým dechem však prý způsobí smršť, která pustoší lesy kolem. Je údajně pravdou, že smršť se tu občas objeví a lesy skutečně ničí.

Další pověsti i historické skutečnosti

Existují i další zajímavé pověsti. Jedna z nich se týká Oltářního kamene – velkého plochého balvanu, ležícího mezi Vysokou Roudnou a sousední Dubovou horou nedaleko pramenů Zlatého potoka. O kameni se povídá, že na něm prováděli své rituály keltští druidové.

A co říkají historické prameny? Ty z roku 1642 hovoří o tom, že se tu tajně sloužily bohoslužby, ať již katolické (když krajem táhla protestantská švédská vojska), tak naopak protestantské mše, protože ač byla vrchnost katolická, zdejší kraj byl převážně protestantský. Nebo se to mohlo střídat.

A zdejší divné legendy? Kdoví?