Silnice v Kozlovské ulici v Přerově dostane nový koberec

PŘEROV – Dlouho očekávaná pokládka asfaltového koberce na silnici v Kozlovské ulici se už blíží. Finální konstrukční vrstvy z asfaltobetonu tu budou pokládány od pondělí 19. do soboty 31. října, kdy se vozovka uzavře. Řidiči proto budou muset v průběhu dvou týdnů volit objízdné trasy, pouze dopravní obsluze a rezidentům bude přístup zajištěn, vždy z jedné strany.

S omezením tu musejí počítat i lidé využívající městskou autobusovou dopravu. „Protože stavební práce neumožní průjezd ani autobusům, budou trasy linek číslo 101, 104, 105, 112, 114 a 115 přesměrovány přes třídu 17. listopadu. Zastávka U Tenisu bude přesunuta ke kruhovému objezdu u Hané a zastávka v Bayerově ulici bude zrušena bez náhrady,“ informovala Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Silnice v Kozlovské ulici byla v průběhu letních prázdnin uzavřena kvůli opravě kanalizace, která byla spojena s opravou uličních vpustí. Od září se po ní sice jezdilo, ale jen v provizorním režimu. „Stavební firma udělala konstrukční vrstvy a rýhy provizorně zapravila recyklátem, aby vozovka byla alespoň průjezdná, než na ni budou moci dát nový asfalt. Přišlo nám škoda, aby řidiči museli šest týdnů trpět objížďkami, proto jsme na provizorní provoz přistoupili,“ vzpomněl náměstek přerovského primátora Michal Zácha.