Zbytky pece, vodovodního potrubí, ale i šperky a mince odkryli archeologové pod třebíčským náměstím

TŘEBÍČ – Na náměstí v Třebíčí pokračuje i v říjnu archeologický průzkum. Přibývá tak dalších artefaktů, ale i nemovitých nálezů, jako jsou různé kamenné či dřevěné konstrukce, zahloubené objekty a podobně. Ty nejstarší z nich spadají do doby 12.-13. století.

Nedaleko radnice odkryli archeologové pozůstatek ploché kamenné konstrukce, jedná se pravděpodobně o pec z doby před vznikem města z 12. až z počátku 13. století. „Objevili jsme několik úseků pozdně středověké až raně novověké kamenné kanalizace, novověké větvě dřevěných vodovodů, pozůstatky nadzemních staveb v podobě kůlových konstrukcí a kamenný základ pro nadzemní dřevěnou stavbu (pravděpodobně krám),“ popsal nálezy hlavní archeolog Aleš Hoch.

Mezi množstvím keramiky a zvířecích kostí objevili archeologové také podkovy, nože, hřeby, jehly, rybářské háčky, misky, lžičky, přezky z obuvi, šperky nebo mince. „Z posledních artefaktů, které ke sbírce přibyly, je to například nožík s dřevěnou rukojetí ze 14. století, prsten datovaný do 1. poloviny 14. století nebo vodovodní potrubí (16. – 18. století),“ doplnil starosta města Pavel Pacal.

Vodovodní potrubí, 16. – 18. století, Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava
Prsten, 1. pol. 14. století. Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava
Nožík s dřevěnou rukojetí, 14. století. Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava

Po ukončení archeologického výzkumu budou nálezy vystaveny v třebíčském muzeu.