Ze skladů zabavili zboží v domnění, že může jít o padělky

HRADECKO – Pokud se prokáže, že šlo skutečně o napodobeniny, může jít výsledná pokuta až do výše několika milionů. Celníci pojali podezření a provedli prohlídku ve skladech jedné z firem, šlo jim o grily s designem lotusu. Přes sto kusů bylo nakonec společnosti zabaveno.

Celníci provedli v minulých dnech kontrolu v jedné z královéhradeckých společností, kterou sledovali. Měli důvodné podezření, že ve skladech jsou napodobeniny grilů společnosti LotusGrill GmbH z Německa. Zabavili jich více než sto kusů a domnívají se, že došlo do zásahu práva k průmyslovému vzoru. Hodnota originálních výrobků na trhu se pohybuje okolo jednoho milionu korun. Nyní může držitel práv navrhnout buď ekologickou likvidaci zboží, anebo podat žalobu. „V případě rozhodnutí soudu o porušení práva duševního vlastnictví bude celním úřadem zahájeno řízení o přestupku, v němž hrozí pachateli sankce až do 10 milionů korun,“ dodává tisková mluvčí celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.