O podivné spřízněnosti baroka a kubismu se dozvíte na výstavě

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Co spojuje baroko a kubismus? No přece Formosa deformitas, krásná deformovanost. Stejnojmenná výstava zpřetrhává tradiční vidění dějin rozparcelovaných na stylové periody rozvíjející se pouze jedním směrem na časové ose. Využijte jedinečné možnosti podívat se na umělecká díla jako anachronistická, existující v konstelacích.

Baroko se zde objevuje ve třech možných valérech pojmu, a sice historické, politické a abstraktní, jež se vzájemně prostupují. Naopak český kubismus je vymezen dobou existence Skupiny výtvarných umělců, tedy rozpětím let 1911–1914. Ve čtyřech výstavních místnostech je kaleidoskopicky skládána nejednoznačná mozaika toho, jak bylo baroko přítomné v kubistických dílech. Samotný kubismus v českém umění však není o nic méně komplikovaný než baroko.

Snad proto, že se skupina výtvarných umělců začala názorově tříštit již krátce po svém vzniku, vznikl názorově a především tvarově bohatý svět, díky němuž přehodnocujeme naše časoprostorové konvence i dnes. Výstava Formosa deformitas, která trvá ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích přístupná do 3. 1. 2021, je tak zčásti experimentem vidění, respektive zviditelnění staršího v novějším. Mějte oči otevřené!