Pardubický autobusový terminál B získal stavební povolení

PARDUBICE – Nový terminál B pro regionální autobusovou dopravu, který bude prakticky navazovat na pardubické vlakové nádraží, získal stavební povolení. Do konce roku by mělo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, která má začít na jaře příštího roku.

Nový terminál bude stát za bývalým bytovým domem na náměstí Jana Pernera, tedy mezi vlakovým nádražím a terminálem městské hromadné dopravy a prodejnou Lidl. Cestujícím tak přestupy zaberou minimum času. Nahradí stávající autobusové nádraží, které musí ustoupit nové výstavbě. V budoucnu bude propojen s plánovaným terminálem JIH, a to díky lávce přes železniční koridor, jejíž vybudování v rámci nedávno zahájené modernizace hlavního vlakového nádraží městu garantovala SŽDC. „Terminál B by měl být hotov v roce 2022,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Investiční náklady na stavbu terminálu B jsou odhadovány na zhruba 169 milionů korun. „Od roku 2017, kdy začaly přípravné práce, jsme do projektu investovali téměř 17 milionů korun. Zhruba pět milionů stála projektová dokumentace, dalších 11,5 milionu výkup potřebných pozemků,“ upřesnil primátor. „Projektová dokumentace je hotová, v současné době společnost OPTIMA zpracovává dokumentaci k provedení stavby a zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Výběrové řízení bychom rádi vypsali koncem listopadu či začátkem prosince,“ řekla zastupitelka města Helena Dvořáčková, která je sponzorem projektu.

Stavba bude financována z více zdrojů. Zhruba 100 milionů korun by mohla pokrýt dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Navržená podoba terminálu má podporu i Pardubického kraje, který regionální autobusovou dopravu zajišťuje. Kraj městu přislíbil, že se bude na výstavbě terminálu pro regionální autobusovou dopravu podílet i finančně,“ vysvětlil primátor. „Vzhledem k tomu, že stavba začne příští rok, budeme žádat Pardubický kraj, aby v rozpočtu na rok 2021 vyčlenil prostředky na její spolufinancování,“ dodala Helena Dvořáčková.

S výstavbou terminálů začaly Pardubice v roce 2016, kdy začala přestavba přednádraží, jehož součástí byla i výstavba terminálu A pro městskou hromadnou dopravu. Po dokončení začalo město v roce 2017 s přípravou stavby terminálu B, který bude sloužit regionální autobusové dopravě. Po dostavbě „béčka“ přijde na řadu třetí terminál JIH, navazující na vlakové nádraží z jižní strany. Ten by měl zejména ulevit dopravě v centru Pardubic. Jeho součástí bude totiž parkovací dům zejména pro motoristy, kteří cestují z Pardubic dál, ať již vlakem, nebo dálkovými autobusy. Terminál, který bude stát na opačné straně železniční trati než vlakové nádraží či terminál B, bude propojen s nádražím lávkou, ústící do nádražní haly i na jednotlivá nástupiště. Té využijí také cestující, kteří, ač mají nádraží na dohled, dnes musí na nádraží jezdit několikakilometrovou „objížďkou“.

Foto: Statutární město Pardubice a Atelier Hájek