Člověk si tady uvědomí pravou hodnotu zdraví, zní od studentů UTB pomáhajících v nemocnici

Foto: UTB

ZLÍN – Studenti Fakulty humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati začali od tohoto týdne naplno pomáhat zdravotníkům ve Zlínském kraji. Pozadu nezůstali ani studenti dalších oborů. Například budoucí učitelé si vzali na starost výuku dětí zaneprázdněných zdravotníků.

Studenti Ústavu zdravotnických věd přechází do takzvané pracovní povinnosti a zapojili se do ostrého provozu v Baťově nemocnici. „Naši studenti byli kontaktováni přímo zástupci Zlínského kraje a ihned po uzavření smlouvy začali naplno pracovat ve zlínské nemocnici. Jde zhruba o 50 studentů třetích ročníků oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotně sociální pracovník,“ uvádí Petr Snopek, proděkan Fakulty humanitních studií, který zároveň zastává funkci vrchní sestry ortopedického oddělení zlínské nemocnice.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Ani chvíli jsem nepřemýšlela a šla jsem pomoct tam, kde je to nejvíc potřeba. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Člověk si tady uvědomí pravou hodnotu zdraví,“ říká Marie Hanáčková, studentka třetího ročníku oboru všeobecná sestra, která nyní v nemocnici pracuje na plicním oddělení.

Studenti zlínské univerzity pomáhají na standardních odděleních, ale také na odděleních, která se starají o covid pozitivní pacienty. Práce to není vůbec jednoduchá, mladé lidi však nesmírně obohacuje. „Staráme se o ty pacienty, kteří vyžadují akutní péči. Mnohdy pacienty přijímáme takzvaně za pět dvanáct, kdy musíme všichni spolupracovat, protože je každá sekunda důležitá. Někdy je toho opravdu hodně, musíme asistovat lékaři při intubaci, napojit pacienta na monitor životních funkci, podat léky, které pacient akutně vyžaduje, a to ideálně vše zároveň. Pacienti jsou převážně na umělých plicních ventilacích, což není tak obvyklé, mít takový počet pacientů, za které dýchá přístroj. Musíme se postarat o pacienty po všech směrech, jejich léčba je pro nás prioritou, ale nezapomínáme i na ostatní věci. Například jsem se starala o pacientku, která měla dlouhé vlasy, tak jsem jí zaplétala cop,“ popisuje se zaujetím studentka Veronika Mňačková.

Studenti jsou „horkým zbožím“, zájem o ně se neustále zvyšuje

Do pomoci se zapojuje stále víc studentů, poptávka ze zdravotnických zařízení po nich den ode dne roste. „Kromě studentů třetích ročníků jsou opakovaně vyzýváni k zapojení i studenti nižších ročníků, v nemocnici potřebujeme doslova každou ruku,“ upozorňuje Petr Snopek.

Do pomoci v boji s covidem-19 se kromě studentů zdravotnických programů hlásí rovněž studenti učitelských i neučitelských studijních programů Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. „Pomáhají ve školských a jiných zařízeních. Sociální pedagogy budeme posílat také na detašovaná pracoviště Krajské hygienické stanice Zlínského kraje,“ dodává Renata Šilhánová, proděkanka pro vnější vztahy fakulty.

Velký zájem je také o studenty učitelských oborů z Ústavu školní pedagogiky. Ti poskytují pomoc formou edukačních aktivit přímo v domácnostech zdravotníků, kteří jsou nasazeni v první linii. „V tuto chvíli tuto službu realizujeme pro 13 dětí takto zaneprázdněných zdravotníků“, uzavírá Adriana Wiegerová, ředitelka Ústavu školní pedagogiky Fakulty humanitních studií. A dalších zdravotníků – rodičů, kteří mají o tuto službu zájem, přibývá.

Foto: UTB