Obec legionářů z Valašských Klobouk obnovila činnost

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Po dlouhých 72 letech došlo ve Valašských Kloboukách k obnově Československé obce legionářské. Došlo k tomu začátkem října při uctění památky T. G. Masaryka, legionářů, včetně posledního předsedy obce Františka Fojtíka, i padlých občanů za světové války. Oficiálně vstoupil spolek do nové fáze existence na následné ustavující chůzi.

Obec sdružovala legionáře od roku 1921, ačkoliv ke společnému setkávání docházelo již o rok dříve. Podle současného předsedy Miroslava Maňase se ve městě stala významným společensko-kulturním a sociálním subjektem. Její činnost byla pestrá; kromě tradičních oslav státních svátků a výročí obohacovala kulturní život svými akcemi, pietami, přednáškami nebo výstavami. Spolek byl také pověstný solidaritou ke svým členům. Ti si v nelehkých časech vzájemně vypomáhali finančně, materiálně, nebo zprostředkovávali prostřednictvím úřadů a ústředních orgánů pomoc těm, kdo ji potřebovali.

Činnost Československé obce legionářské byla během své existence několikrát přerušena. Poprvé k tomu došlo mezi lety 1926 a 1927, kdy neměla dostatek členů. K obnovení došlo v roce 1929, kdy byla členská základna již dostatečně velká a úspěšně se rozrůstaly i aktivity obce. Další omezení přišlo s druhou světovou válkou, tentokrát jako důsledek násilného potlačení. Od té doby legionářská obec fungovala sporadicky a nikdy se jí nepodařilo činnost obnovit na delší dobu. Před koncem čtyřicátých let byla zrušena a začleněna do Svazu bojovníků za svobodu, který byl silně politicky orientován k vládnoucí straně. Obnovy se pak obec nedočkala ani po sametové revoluci.

Ustavující schůze se přihlásila k historickému odkazu obce a tradicím legionářského hnutí. Novým předsedou byl zvolen Miroslav Maňas, místopředsedou Ladislav Slámečka starší, hospodářem Martin Fojtík a revizorem Matěj Medvěd.