Valašské Meziříčí pomůže finančně Bečvě po úhynu ryb, na transparentním účtu přibývají finance

Foto: HZS Zlínského kraje

VALAŠSKO – V neděli 20. září unikl jedovatý kyanid a zabil více než 40 tun ryb v Bečvě. I když pachatel není stále znám a případ řeší Policie České republiky, rybáři se už pustili do opětovného zarybňování. Na to reagovali zastupitelé města Valašské Meziříčí a uvolnili částku 100 tisíc korun na pomoc.

Kyanidy způsobily otravu řeky Bečvy v délce 40 kilometrů od Lhotky nad Bečvou po soutok s Moravou. „Došlo k úhynu veškeré rybí populace včetně ohrožených druhů zapsaných v červené knize – ouklejka pruhovaná, mřenka mramorová, hrouzek Kesslerův nebo střevle potoční. Současně došlo k ohrožení celého ekosystému, a proto naše snaha směřuje k obnovení života v této krásné řece,“ uvedl Rostislav Trybuček, jednatel Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Českého rybářského svazu. Trybuček požádal Valašské Meziříčí o uvolnění finanční pomoci. Radní proto doporučili z rozpočtu schválit částku 100 tisíc korun. S pomocí počítají také v příštím roce, vedení proto čeká jednání o částce, kterou vyčlení z rozpočtu 2021.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Celkové škody odhadují rybáři v řádu desítek milionů. Za likvidaci uhynulých ryb v kafilerii zaplatili 700 tisíc korun, zhruba 10 milionů bude stát opětovné zarybnění Bečvy. Funguje také transparentní účet 35036038/5500, na který může libovolnou částku zaslat také veřejnost. K 23. říjnu je na účtu bezmála 420 tisíc korun. Peníze zaslali zejména soukromí dárci či jednotlivé místní organizace rybářského svazu.