Náhradním plněním pomáháte hendikepovaným

Lidé se zdravotním postižením jsou nedílnou součástí naší společnosti. Minulý režim je často zavíral do ústavů, dnes mohou žít ve své rodině nebo ve svých komunitách. O pozitivním vlivu domácího prostředí a péče na jejich vývoj a následně kvalitu života není třeba diskutovat. Integrace hendikepovaných do společnosti se daří díky možnosti vzdělávat se a v dospělosti pracovat.

Najít vhodné uplatnění na trhu práce pro hendikepované je ale často velmi obtížné. Právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a vytváření vhodných pracovních příležitostí  je jednou z forem státní podpory návratu zdravotně postižených osob do společenského a pracovního života. Zákon o zaměstnanosti jasně definuje, které osoby můžeme považovat za zdravotně postižené – invalidní nebo jako zdravotně znevýhodněné. Zákon dále vyjmenovává povinnosti a práva všech subjektů, které se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením podílejí.

Zákon nařizuje zaměstnávat hendikepované

České zákony přesně stanovují procentuální podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Každá firma s 25 a více zaměstnanci musí zaměstnávat zdravotně postižené, a to v podílu čtyř procent k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud podnik z nějakého důvodu nemůže, nebo nechce zaměstnat zdravotně postižené, musí státu nesplnění této povinnosti nahradit. Ne všechny společnosti totiž mají vhodné podmínky pro zaměstnávání OZP, ať už je to dáno bariérovým přístupem na pracoviště, nebo povahou výrobní činnosti. Taková firma pak buď musí odvádět vyšší peněžité plnění do státního rozpočtu, nebo odebírat zboží a služby formou náhradního plnění od společností, které zaměstnávají více než 50 procent osob se zdravotním postižením. Tyto tzv. sociální firmy pak nabízejí své služby a výrobky.

„Zaměstnavatel si může vybrat, zda zaměstná čtyři procenta zaměstnanců s hendikepem, nebo zda se z této povinnosti vůči státu „vykoupí“. To může vyřešit odvodem do státního rozpočtu zhruba ve výši 85 tisíc korun za každý rok, nebo odběrem zboží či služby od sociálního podniku v hodnotě zhruba 200 tisíc korun za rok, v obou variantách za každou hendikepovanou osobu, kterou měl podnik povinnost zaměstnat,“ upřesnil daňový poradce Tomáš Goláň.

Využívání náhradního plnění je vyjádřením společenské zodpovědnosti směrem k lidem se zdravotním postižením. Náhradní plnění slouží jako aktivní obchodní podpora zaměstnavatelů na vytváření a udržování kvalitních pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a je vysoce účinným a efektivním nástrojem bez nároků na další sociální výdaje společnosti.

 

Reklama pro vaši firmu jako náhradní plnění

Na trhu chráněného zaměstnávání (tedy zaměstnávání OZP) se pohybuje i Regionální vydavatelství, jež připravuje i NOVINY KRAJE, které právě držíte v rukách. V dnešní nevyzpytatelné době dává zaměstnaneckou jistotu více než 40 hendikepovaným zaměstnancům. Dotaz ohledně poskytování služeb v režimu náhradního plnění míří na Honzu Ondruše, náčelníka Regionálního vydavatelství, který nám řekl: „Našim partnerům můžeme jako náhradní plnění poskytovat všechny služby vydavatelského servisu. Největší zájem je ale o inzerci, resp. o propagaci našich zákazníků. Inzerují své zboží, služby, volná pracovní místa, pozvánky na své aktivity a další.“

Jan Ondruš, jednatel Regionální vydavatelství s.r.o.

 

Zákazníci tak získají najednou několik benefitů – propagaci ve zpravodajích s nejširším okruhem čtenářů ve vybraném regionu (prakticky kdekoli v ČR), naplněním povinnosti nákupu od sociálního podniku, zajímavou podporu podnikového CSR (společenská odpovědnost firem) a vlastní dobrý pocit z podpory politicky nezávislého vydavatelství, jednotlivých regionálních médií, a hlavně jejich tvůrců.

Ke zkušenostem s kolektivem na chráněném trhu práce Honza Ondruš ještě doplňuje: „Od založení před 6 lety jsme pracovali se zdravotně postiženými kolegy. Moc mě těší, že nás naši partneři podporují, a pomáhají tak financovat zaměstnávání kolegů se zdravotním postižením zastoupených prakticky ve všech činnostech našeho vydavatelství. Hendikepované u nás najdete mezi redaktory, v obchodním oddělení i v administrativě.“ Na závěr našeho povídání ještě vyzývá další OZP: „Nebojte se práce! Máte-li energii, o váš profesní a osobní rozvoj se postarají naši zkušení mentoři. Ještě stále máme volné pozice a to, na čem záleží, je chuť do práce!“