Stovka univerzitních studentů vypomůže v jihočeských nemocnicích

Stovka univerzitních studentů vypomůže v jihočeských nemocnicích (zdroj archiv ZSF JU)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Stovka studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity posiluje ode dneška zdravotníky ve všech jihočeských nemocnicích. Děkanka fakulty dr. Ivana Chloubová totiž s ohledem na aktuální situaci rozhodla přesunout nástupy studentů na odborné praxe na dřívější termín, než je v semestru obvyklé.

„Obvyklý semestr začíná teoretickou výukou, ale v současné situaci je třeba co nejdřív vyslat do praxe ty studenty, kteří už mají takové odborné znalosti a dovednosti, že se mohou plně zapojit do ošetřovatelského týmu a jsou schopni zdravotníkům účinně pomáhat,“ vysvětlila děkanka.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nejdřív proto jdou na praxe studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář a v dalších týdnech postupně i další jejich spolužáci. Od pondělí 26. října posílí více než devadesát studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity především ARO, infekční, interní a další oddělení, kde je budou nemocnice aktuálně nejvíc potřebovat. Nastupují jak do českobudějovické, tak i do všech okresních nemocnic Jihočeského kraje. Těm, kteří by museli na praxi dojíždět, zajistí nemocnice ubytování.

Pro studenty končících ročníků zdravotnických studijních programů a pro všechny studenty sociálních programů vyhlásila vláda po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost, kterou organizuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Seznamy studentů, jichž se to týká, včetně jejich kontaktů, zaslala děkanka hejtmance Jihočeského kraje. Navíc fakulta okamžitě začala organizovat i pomoc vlastní cestou.

„Paní hejtmanka zatím studenty k pracovní povinnosti nepovolala, ale my chceme pomoci již nyní. Přesun bloku odborných praxí a teoretické výuky byl organizačně zvládnutelný. Studenti v průběhu zimního semestru řádně absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku, a splní všechny povinnosti vyplývající ze studijního plánu,“ upřesnila děkanka. Teoretickou výuku by Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity chtěla obnovit v lednu 2021.

Fakulta reaguje na potřeby jihočeských nemocnic průběžně, takže už od pondělí minulého týdne vyslala pět studentek třetího ročníku bakalářského oboru Všeobecná sestra do nemocnice v Českém Krumlově, která o ně požádala kvůli personálnímu deficitu. „Tak jako na jaře při první vlně pandemie, zaznamenáváme nyní opět velkou ochotu našich studentů pomáhat. Někteří z nich už také pracují individuálně jako dobrovolníci,“ dodala děkanka.

Zimní semestr začal před necelým měsícem, a to 29. září. V současné době studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity absolvují distanční formou výuky teoretickou část studia a studenti zdravotnických programů se mohou účastnit ve škole klinické a praktické výuky, například v Simulačním centru pro zdravotnické obory, v laboratořích či odborných učebnách.

Vedení fakulty zatím nezaznamenalo od krajského úřadu podněty ke konkrétní pomoci, které by se týkaly studentů sociálních a bezpečnostních oborů. „V případě potřeby budeme postupovat stejně jako u zdravotnických studijních programů. Naši studenti jsou připraveni pomoci kdekoli,“ ujistila děkanka Ivana Chloubová.