Čtyřletá oprava olomoucké radnice je u konce. Na první pohled zaujmou obnovené barevné prvky

OLOMOUC – Oprava olomoucké radnice trvala bez tří měsíců čtyři roky. Začala v lednu 2017, dokončena byla letos v říjnu. Na pohled nejvíce zaujmou obnovené sluneční hodiny na fasádě a barevné panovnické erby nad hlavním vchodem do radnice a na renesanční lodžii.

Právě obnova barevných erbů byla jednou z posledních úprav na radnici. Třinácti erbům nad oběma vchody radnice se vrátila původní polychromie, tedy barevnost. Na jedné straně jsou gotické erby, na druhé renesanční. Čím jsou zajímavé? Nejde o nahodilé seskupení znaků, ale ucelené soubory takzvané kurtoazní neboli dvorní heraldiky. Jedná se vlastně o heraldické galerie jednotlivých panovnických dynastií, Jagellonců a Habsburků. „Olomoucká radnice je patrně jediným obdobným objektem v našich zemích, který se může pochlubit hned dvěma dynastickými erbovními galeriemi,“ uvedla historička a vedoucí odboru památkové péče olomouckého magistrátu Vlasta Kauerová. Svědčí to o tom, že v době vzniku obou galerií byla Olomouc skutečným hlavním městem markrabství a že tehdejší vedení města bylo velmi ambiciózní a sebevědomé.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Kamenná stavba olomoucké radnice vznikala po požáru původní dřevěné od roku 1420, letos tato budova tedy slaví přesně 600 let. „Rekonstrukce takového historického objektu byla velmi náročná, probíhala proto v několika etapách,“ řekl primátor Olomouce Mirek Žbánek. V první fázi, která začala už v lednu roku 2017, byla provedena oprava střešní krytiny a historických krovů. Při této části, kdy na stavebníky čekala různá stavebně technická překvapení, se podařilo určit, že nejstarší části krovů jsou vyrobeny z jedlí, pokácených roku 1503.

Následovala oprava samotné budovy. Ta zahrnuje kompletní obnovu fasád, obnovu štukových a kamenných prvků, oplechování říms i parapetů, výměnu svislých dešťových svodů, výměnu a restaurování pískovcového obložení, opravu schodišť na východní a západní straně radnice, restaurování truhlářských i kovových výrobků, to znamená mříží, bran, vrat i dveří u obou vstupů včetně nádvoří. Velmi náročná, a to konstrukčně i finančně, byla oprava věže. Právě při ní se ukázalo, jak složitá je rekonstrukce historického objektu, starého stovky let. Oprava věže si totiž vyžádala mnohem rozsáhlejší stavební zásah, než byl původně v plánu. Celá 35 metrů vysoká dřevěná špice musela být sejmuta, rozebrána a podle ní vyrobena přesná replika.

Během práce bylo třeba řešit řadu problémů a nečekaných situací. Například 35 metrů vysoká dřevěná špice věže původně vůbec neměla být sejmuta. Uvažovalo se o tom, že bude stačit výměna zásadně poškozené spodní části krovu nad ochozem. O tom, že je konstrukce špice v havarijním stavu, se přesvědčili projektanti teprve při práci na krovech střechy, původní průzkum vypadal optimističtěji. Součástí stavebních úprav radnice byl i návrat slunečních hodin na fasádu a právě obnovení polychromie (barevnosti) erbů. Oba tyto zásahy probíhaly se souhlasem památkářů a za dohledu nejlepších odborníků v daných oborech a realizovali je renomovaní zkušení restaurátoři.

„Nakonec byly celkové náklady přes 120 milionů korun,“ uvedl investiční náměstek primátora Martin Major. „Některé nutné náklady vznikly teprve v průběhu stavby úpravami projektu.“ Oprava střechy stála téměř 35 milionů, oprava pláště radnice si vyžádala 32 milionů korun, rekonstrukce věže stála téměř 47,5 milionů korun. Další 4,5 milionu korun stály úpravy informačního centra v podloubí radnice a rekonstrukce vstupního prostoru. Oprava přístavby na jižní straně radnice stála 1,7 milionu korun. Velkou část nákladů městu, přibližně 80 milionů korun, pomohly městu uhradit dvě dotace.