V Zátiší stojí již osm nových bytových domů. Celkem jich tam vznikne osmnáct

PLZEŇ – V únoru 2020 město Plzeň začalo stavět po cca 15 letech nové městské byty. Celkem 18 domů se 183 byty o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech do září roku 2022.

Od února došlo k demolici všech původních bytových domů první etapy a nyní je postaveno osm bytových domů v různé fázi a výměníková stanice tepla. Celkové náklady revitalizace území Línská – Kreuzmannova, které Plzeň pokryje téměř z poloviny příjmy z prodeje svých bytů na Sylvánu, tvoří 346,7 milionu korun bez DPH. Byty budou určeny pro lidi, kteří získávají obtížně nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu.

„V současnosti jsme dokončili veškeré hrubé stavby bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkové stanice tepla včetně střešní krytiny a osazeny máme i okna. V bytových domech 5, 6 a 7 jsou již dokončovány i finální fasádní omítky, hotové jsou vnitřní instalace, čisté podlahy, obklady a probíhá jejich celková kompletace. V bytových domech 1 až 4 pracujeme na vnitřních rozvodech veškerých instalací, zateplujeme fasády, v interiérech zhotovitel provádí omítky a podlahové vrstvy. Ve výměníkové stanici tepla jsou dokončeny stavebně vnitřní prostory a probíhají technologické práce na vystrojení stanice,“ přiblížil současný stav výstavby bytů technický náměstek primátora Pavel Šindelář a dodal: „Veškeré práce probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu stavby v souladu se smluvním termínem.“

Dále zhotovitel dokončuje rozvody venkovní kanalizace a vodovodu v rámci první etapy stavby. Musely být provedeny přeložky rozvodů UPC, přeložky rozvodů Plzeňských městských dopravních podniků a okolo bytových domů zhotovitel postupně provádí hrubé terénní úpravy.

Termín dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního souhlasu je v první etapě stanoven na 31. květen 2021. U druhé etapy je to potom konec září 2022.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a bytů pro seniory bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční. Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca 34 m2, u bytů bezbariérových v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk ca 47 m2, 2+kk 67 m2.

Zdroj: plzen.eu