Střední škola zajistí start do dospělého života

Výběr střední školy je v životě školáka průlomovým rozhodnutím. Poprvé se rozhoduje sám za sebe, kam jeho následující život bude směřovat. Tři, nebo čtyři roky na středním stupni vzdělávání totiž z dospívajícího dítěte udělají dospělého člověka, který převezme zodpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí.

I když školní rok sotva začal, deváťáci mají už teď nejvyšší čas přemýšlet, jaký bude jejich další krok v životě. Právě na podzim se totiž začínají střední školy předhánět v získání studentů a učňů a rodiče i děti si musí položit otázku: co dál? Právě nejbližší rodina bývá nejlepším pomocníkem při volbě budoucího povolání, potažmo dalšího studia. Rodiče totiž znají svoje děti nejlépe, a dokážou jim poradit, v jaké oblasti by v dospělosti mohly být úspěšné. Nejen životní cíle a představy, ale zejména osobnostní charakterové rysy jsou totiž pro volbu střední školy důležité. Správně využít svůj talent, schopnosti a potenciál znamená školu zvládat s lehkostí a nabyté vzdělání následně dobře uplatnit. Každé dítě má jiné studijní předpoklady, různou míru empatie a sociálního cítění, logické myšlení, prostorovou představivost či smysl pro techniku nebo pohybové nadání. Podle toho se dá určit, co by ho v životě bavilo, jaké zaměstnání by bylo pro něho to pravé, a podle toho vybrat střední školu. Kdo se zatím nedokáže rozhodnout a najít školu se zaměřením, pro toho by gymnázium mohlo být správnou volbou – jsou to další čtyři roky na rozmyšlenou.

Školu vybírejte podle budoucí profese

Nástup na střední školu není podmíněn získáním základního vzdělání, a tak si v posledních letech středoškolské vzdělání doplňuje stále více dospělých. „Podle odhadů bude letos potenciálních uchazečů o vzdělávání na středních školách ze základních škol přibližně 89 000 dětí. Střední škola s maturitou je stále útočištěm pro nejvíce žáků po základní škole,“ uvedla mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová. V posledních letech se snížil zájem o učňovské gastronomické a stavební obory, stále více dětí ale lákají technické obory. Podle odhadů má do budoucna potenciál studium informatiky a digitálních technologií.

Pokud má dítě už na základní škole představu o svém budoucím uplatnění, stačí se poohlédnout po střední škole, která ho na profesi připraví, a dobře si vybrat.

Při výběru školy myslete na:

Jak daleko je škola od místa bydliště – jak to bude s cestováním?

Platí se školné, je možné získat stipendium?

Nabízí škola nějaké kurzy, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity?

Jaké jsou přijímací zkoušky a šance na přijetí?

Je možné změnit v průběhu studia obor, případně doplnit maturitu?

Spolupracuje škola se zahraničními školami, s budoucími zaměstnavateli?

Jaké je uplatnění absolventů školy na trhu práce?

Budoucí školu poznejte ještě před podáním přihlášek

Obvyklé burzy středních škol, dny otevřených dveří či jiné prezentační akce letos zkomplikují hygienická opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Rozhodně to ale neznamená, že zájemci zůstanou bez dostupných informací. „Školy mají postupovat podle manuálu Ministerstva školství a zvážit konání aktivit, které nejsou nutné k naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno, jedná se pouze o doporučení,“ uvedla mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová. Školy proto letos připravují komornější představení svých areálů, vylepšují on-line průvodce nebo připravují individuální prohlídky pro zájemce o studium. Návštěvu budoucí školy, i když třeba ještě nemáte vybraný obor studia, určitě využijte. Ať už osobně, nebo virtuálně navštivte škol co nejvíce, abyste věděli, z čeho vybírat.

Pokud váháte, poraďte se s odborníky

S prvotním výběrem střední školy často pomůže třídní učitel, který zná žákovy silné i slabé stránky, školní psycholog nebo výchovný či kariérní poradce. Existují ale i rady mimo vlastní školu, získáte je prostřednictvím internetu nebo třeba kontaktujte Informační a poradenské středisko při úřadu práce. Školení pracovníci dokážou poradit s výběrem školy i nastínit možnosti dalšího uplatnění na trhu práce.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PODEJTE VČAS

Do 30. listopadu – do oborů s talentovou zkouškou: Umění a užité umění, Konzervatoře, 4–, 6– a 8letých gymnázií se sportovní přípravou

Do 1. března – všechny další obory