Silnice I/36 od dálnice D11 až do Pardubic se stala silnicí II. třídy. Kamiony by odtud měly zmizet

PARDUBICKÝ KRAJ – Kamiony v blízkosti lázeňského centra Lázní Bohdaneč by již brzy měly být minulostí. Město Lázně Bohdaneč bylo dosud využíváno pro nákladní tranzitní kamionovou dopravu. Pardubickému kraji se podařilo zařadit silnici I/36 v úseku od výjezdu z dálnice D11 po křižovatku se silnicí III/32225 v Rybitví do kategorie silnic II. třídy, což umožňuje kraji omezit průjezd kamionů městy a obcemi na této trase.

Pardubický kraj coby vlastník silnice I/36 v úseku od Chýště až po Rybitví dlouhodobě jednal se státem o převedení této silnice do kategorie II. třídy, což by umožnilo tranzit v těchto místech omezit. Ministerstvo dopravy komunikaci v závěru loňského roku vyřadilo z kategorie silnic I. třídy a od té doby se čekalo na zařazení do kategorie silnic II. třídy. V mezidobí byla silnice veřejnou účelovou komunikaci ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a řešilo se dopravní omezení pro nákladní dopravu, aby lázeňské centrum nebylo nadále zatěžováno kamiony.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Nyní se úsek od Chýště až po Rybitví konečně stává silnicí druhé třídy II/211. To umožňuje Pardubickému kraji stanovit omezení průjezdu nákladní kamionové dopravy, která zatěžuje řadu měst a obcí na trase, a to včetně Lázní Bohdaneč. „K nejrychlejšímu zklidnění dopravy na silnici vedoucí z dálnice D11 přes Lázně Bohdaneč do Pardubic vedla jediná cesta. Převzít tuto silnici od státu pod Pardubický kraj a osadit dopravními značkami omezující tranzitní dopravu nákladních automobilů nad 12 tun. Téměř sedm let se o to usilovně snažili zástupci obcí Chýšť, Rohovládová Bělá a Lázně Bohdaneč. Troufám si nyní říct, že už vidíme světlo na konci tunelu. Posledním krokem je podání žádosti o změnu značení na Magistrát města Pardubic. Převod byl po administrativní stránce zdlouhavý a nebýt aktivního přístupu představitelů zmíněných obcí, byl by ještě delší,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

V Pardubickém kraji se nebude jednat o první komunikaci, na které Pardubický kraj navrhl omezit tonáž nákladních automobilů. „Dlouhodobě panuje shoda, že nákladní automobily nepatří do center měst a obcí a na silnice II. třídy. Proto jsme již v minulosti omezili průjezd na silnici mezi Litomyšlí a Českou Třebovou, kde jsme chtěli primárně zamezit tomu, aby těžká nákladní doprava projížděla podél památky UNESCO, tedy litomyšlského zámku. Vedle I/36 je logicky v plánu převedení stávající I/35 od hranice s Královéhradeckým krajem po křižovatku se silnicí I/17 u Zámrsku. Vše souvisí s termínem dokončení dálnice,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Foto: Pardubický kraj