Velké Zimbabwe: Stavba je dodnes opředena tajemstvím

Velké Zimbabwe

Jaká je druhá nejrozsáhlejší památka (po egyptských pyramidách) Afriky? Jde o Velké Zimbabwe, pýchu celého národa a odkaz dávné, avšak málo známé minulosti.

Jaká asi byla historie?

Zdá se, že se kdysi jednalo o hlavní město velké říše, které se rozprostíralo na ploše sedmi kilometrů čtverečných. Ve městě stály úžasné stavby. Celá oblast je ale zahalena určitým tajemstvím – proč jej lidé opustili?

Oficiální archeologie uvádí, že v této oblasti lidé žili již ve 4. století. Stavba města ale byla zahájena teprve asi v polovině 13. století. Podle všeho zde žilo více než 20 tisíc obyvatel a šlo o metropoli s hustou sítí dopravy a obchodu, kterého se krom Afričanů účastnili i Arabové nebo Indové. Můžeme tedy říci, že se jednalo o hlavní město říše krále Monomotapy (existuje více variant tohoto jména), který je legendárním králem jihovýchodní Afriky.

Vykopávky

Z nějakého, zatím neznámého důvodu, bylo ale město opuštěno a znovu objeveno teprve roku 1868, kdy jej “našel” Adam Renders. Ovšem teprve na počátku 20. století bylo zjištěno, že je tento komplex dílem dávných obyvatel Afriky, zřejmě Šonů, k autorství se ovšem hlásili i Vendové a Lembové. Jeden kmen národu Lemba si dodnes říká Tovakare Muzimbabwe – “ti, kteří postavili Zimbabwe”. Až do 20. století přetrvával názor, že takováto stavba nemohla být dílem Afričanů.

Na nejvyšším místě v bývalém městě nalezneme Velkou pevnost – největší starověkou stavbu jižně od Sahary – a Kuželovitou věž, dílo vysoké devět metrů a široké pět metrů – zřejmě se jednalo o sídlo krále.

Jak již bylo výše naznačeno, když se do Zimbabwe dostali první bílí dobyvatelé, nemohli uvěřit, že Velké Zimbabwe postavily místní domorodé kmeny. V tradiční architektuře kmene Šona se žádné kamenné stavby nevyskytují, přesto archeologické vykopávky naznačují, že stavby měli vybudovat právě oni.

Proč mělo však město zmizet z povědomí lidí? Všechny odpovědi zatím neznáme, ty zůstávají pohřbeny mezi rozvalinami této zvláštní metropole.