Za uložení odpadu mimo kontejnery můžete v Prostějově dostat vysokou pokutu

PROSTĚJOV – Obecní a městské policie mají zákonem daný úkol provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích. Sem patří i problematika odkládání odpadu mimo místa k tomu určená. Městská policie Prostějov řešila od začátku roku 72 přestupků, které souvisely se znečišťováním veřejného prostranství. Upozorňuje proto občany, že za takové jednání jim hrozí vysoká pokuta.

„Od začátku roku řešili strážníci 72 přestupků, které souvisely se znečišťováním veřejného prostranství, odkládáním odpadu mimo vyhrazená místa anebo přeplňováním nádob na odpad a ukládání odpadu mimo místa k tomu určená,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Tereza Greplová. Takové jednání je podle zákona o odpadech přestupkem a hrozí zde pokuta do 50 tisíc korun. Městská policie využívá k monitorování některých míst městský kamerový systém. S ohledem na přetrvávající nekázeň občanů, kteří stále odkládají odpad ke kontejnerům, budou na těchto místech nainstalovány výstražné cedule s textem – PROSTOR MONITOROVÁN KAMERAMI MĚSTSKÉ POLICIE. NEODKLÁDEJTE ODPAD VEDLE KONTEJNERŮ.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Krabice a plastové láhve se šlapejte

I přes to, že se kontejnery na tříděný odpad vyvážejí dvakrát týdně, bývají často přeplněné. Ve většině případů by ovšem stačilo, aby lidé dodržovali určitá pravidla. Ne vždy je odpad do sběrných nádob ukládán správně. Aby se zabránilo brzkému přeplnění je zapotřebí krabice, kartony a lepenku sešlapat, natrhat, nařezat. Např. krabice od televize, mikrovlnky a jiných rozměrných předmětů, vhozená do kontejneru vcelku, rapidně snižuje kapacitu sběrné nádoby. U plastu je rovněž důležité odpad sešlapat nebo zmačkat. Což si mnoho lidí neuvědomuje.

Využijte sběrné dvory

I přes to, že jsou na některých místech kamery a v mnoha případech se strážníkům podaří zjistit pachatele, tak jsou mnohé kontejnery přeplněné a kolem nich je značný nepořádek. Této situaci zcela jistě nahrává i pandemie covid – 19, jelikož lidé více nakupují přes internet, tím pádem vyprodukují více odpadu. S blížícími se vánočními svátky se dá předpokládat, že on-line nákupy budou narůstat, tím pádem bude i více odpadu.  Proto je důležité, aby si každý občan situaci uvědomil a snažil se svým chováním přispět k tomu, aby bylo město čistější.  Pokud budou kontejnery i tak přeplněné nebo se bude jednat o odpad, který do těchto sběrných nádob nepatří, mají obyvatelé města Prostějova možnost uložit ZDARMA odpad do sběrného dvora, a to na ulici Anenská nebo na ulici Průmyslová.