Zasluhují si náš vděk. Policisté pomáhají ve Stodské nemocnici

STOD – Situace ohledně epidemie koronaviru není nikterak lichotivá a nemocnice se bohužel v současné době potýkají na svých pracovištích s nedostatkem zdravotnického personálu. Výjimkou není ani nemocnice ve Stodě. S pomocí přichází Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.

To nabídlo na výpomoc policisty se specializací zdravotník. Krajské ředitelství proto podepsalo s Plzeňským krajem dohodu o spolupráci v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky. Na základě této dohody slouží od čtvrtka (5.11.) 7 policistů ve Stodské nemocnici a.s. Policisté se do této spolupráce sami aktivně zapojili, v rámci práce u Policie České republiky absolvovali různé zdravotnické kurzy například od zdravotnické záchranné služby nebo letecké záchranné služby a budou rádi, pokud budou moci svoje nabyté znalosti využít pro dobrou věc.

Jedná se o policisty, kteří slouží na obvodních odděleních a všichni společně také v pořádkové jednotce krajského ředitelství. „Těší mě, že v této náročné době mohou rovněž i policisté nabídnout své služby zdravotnickým zařízením, zúročit zde své odborné znalosti a zdravotníkům alespoň částečně ulevit v jejich nelehké a vyčerpávající práci. Spolupráce bude doufám přínosná nejen pro zdravotníky, ale do budoucna i pro samotné policisty,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild.

Tuto spolupráci ocenila i náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. „Nasazení policistů v našich nemocnicích nám v této době velmi pomůže. Jsem ráda, že nám Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje nabídlo pomocnou ruku. Patří jim za to velký dík,“ řekla Marcela Krejsová.

Vrchní sestra interního odd. Drahoslava Letáková uvedla, že ve Stodě budou policisté pracovat především u covidových pacientů, kde budou k dispozici sloužícím sestrám. „Budou jim pomáhat s fyzicky náročnými činnostmi, jako je manipulace s pacienty, hygiena, prevence dekubitů, doprovod na komplementární vyšetření, ale zároveň budou pod přímým dohledem vykonávat i některé odborné činnosti sester, jako je asistence u přípravy či distribuce léků, ” vysvětlila vrchní sestra.

Zdroj: PČR