Lidé v Ostravě mohou do 16. prosince připomínkovat územní plán

Foto: pxb

OSTRAVA – Město Ostrava přesouvá veřejné projednání změny č. 2b Územního plánu Ostrava z původního termínu v listopadu na prosinec. Důvodem je epidemiologická situace, která v tuto chvíli znemožňuje veřejná projednávání.

„Jde nám o to, aby se do procesu mohla maximálně zapojit veřejnost. Veřejné projednání jsme proto přesunuli na dobu po ukončení nouzového stavu, aby se kdokoliv s navrhovanou změnou územního plánu mohl seznámit a k navrženému řešení uplatnit svá práva,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Do dokumentace může veřejnost nahlížet v prodlouženém termínu do 16. prosince a do stejného data mohou lidé posílat také své námitky a připomínky. Návrh změny je k nahlédnutí on-line ZDE  nebo fyzicky na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Město na veřejném projednání, které je plánováno nově na 16. prosince od 16,00 hodin, zohlední návrhy na změny, které podali majitelé nemovitostí nebo občané města a zastupitelstvo rozhodlo o jejich zpracování.

Písemné připomínky ke změně je možné doručit osobně nebo poštou na Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, případně datovou schránkou na ID: 5zubv7w. Více informací zájemci najdou na úředních deskách magistrátu a městských obvodů, nebo na facebookovývh stránkách ateliéru MAPPA.