O nepřetržitou péči ve FN Plzeň se zasluhují i dobrovolníci z řad občanů

Ilustrační fotografie, zdroj: Shutterstock

PLZEŇ – Není to tak dávno, co jsme i my psali (najdete zde) o výzvě Fakultní nemocnice Plzeň směrem k veřejnosti. Ta se tehdy potýkala s nedostatkem personálu kvůli koronavirové pandemii a nemocnice se obrátila s prosbou o pomoc občanů.

Výzvy FN Plzeň bylo vyslyšeno a ke spolupráci svoji pomoc nabídla řada dobrovolníků. „Děkujeme městu Plzeň za spolupráci při výzvě veřejnosti, díky které do naší nemocnice nastoupilo několik pomocníků se zdravotnickým vzděláním. V této nelehké době se přihlásilo velké množství občanů a všem opravdu velmi děkujeme za nabídnutou pomoc,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Poděkoval i studentům, kteří se aktivně zapojili do chodu nemocnice a lidem a firmám, kteří přinášejí zdravotníkům v první linii potřebné vitamíny a pochutiny. „Dodávají jim sílu a vědomí, že v tom nejsou sami a že za branami nemocnice je veřejnost, která se snaží pomoci a jejich práce si váží. Druhá pandemická vlna ukazuje, jak je celá FN Plzeň skvělý tým, všem našim zaměstnancům z celého srdce děkuji,“ doplnil ředitel.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Počty hospitalizovaných covidových pacientů ve FN překročily číslo 200 a výhledově se předpokládá, že tento počet klesat nebude. V případě potřeby bude nemocnice otevírat další covidová pracoviště. Díky zprovoznění nového Urgentního interního příjmu v borské části FN Plzeň se sjednotilo vstupní místo pro pacienty s interními problémy či jinými potížemi, které mohou být způsobené koronavirovou nákazou. „Denně tímto místem prochází desítky pacientů, z toho je přibližně polovina s covidovým onemocněním. V obou areálech, ve všech klíčových vchodech pro veřejnost probíhá triáž, na vybraných pracovištích jsou v provozu termokamery. Děláme maximum pro to, abychom preventivními opatřeními napomohli k minimalizaci šíření viru,“ dodal ředitel Václav Šimánek.

Většina covid pozitivních pacientů je hospitalizována v borské části na Interním pavilonu v areálu bývalé vojenské nemocnice a na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny. FN Plzeň v současnosti denně ošetří více než 3 200 ambulantních pacientů, každý den je hospitalizováno téměř 1 000 nemocných. K 6. listopadu bylo hospitalizováno 212 covid pozitivních pacientů, z toho na covidových pracovištích leželo 189 nemocných. Na lůžkách JIP bylo v péči 42 pacientů, z toho 16 napojeno na umělou plicní ventilaci. Denně se na odběrovém místě v nemocnici uskuteční průměrně 430 odběrů.