Do 30. listopadu můžete sdělit vedení města, co se Vám v Ostravě (ne) líbí

Foto: MMO

OSTRAVA – V dotazníkovém průzkumu, který město Ostrava otevřelo v létě, odpovědělo zatím okolo patnácti set obyvatel města na otázky, co se jim v Ostravě líbí, a co co nikoliv. Nejčastěji zatím odpovídali lidé z velkých obvodů a město se proto obrací také na Ostravany z menších čtvrtí, aby se rovněž dotazníkového šetření zúčastnili.

„Z průběžných výsledků zatím vyšlo najevo, že si obyvatelé města velmi pochvalují zdejší veřejnou dopravu,“ řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Lidé jsou spokojeni také s dostupností lékařské péče a úrovní zdravotnických zařízení.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Na prvních příčkách obliby mezi obyvateli Ostravy se umístila i zdejší síť vzdělávacích institucí od mateřských škol až po ty vysoké. Velmi dobře obyvatelé hodnotí i nabídku pracovních příležitostí.

Co se týká slabších stránek severomoravské aglomerace, její obyvatelé jí v dotaznících vytýkají nejčastěji nedostatečnou nabídku kvalitního bydlení. Velkým tématem je kromě životního prostředí a zeleně také bezpečnost.

„Lidé uvádějí, že mají nejčastěji strach ze setkání s lidmi bez domova, nebo s drogově závislými. Další věc, která lidi ve městě znepokojuje je houstnoucí automobilová doprava,“ řekla dále Vojkovská s tím, že dotazovaní vyslovili v několik případech poptávku po veřejném prostoru, ve kterém se rodiče nemusí bát pustit děti samotné ven.

Dotazníkové šetření je zaměřené na ostravské rodiny a probíhá až do konce listopadu on-line. Město si slibuje, že zjistí, co rodinám ve městě chybí a následně se bude snažit iniciovat změny, které lidem život v Ostravě zpříjemní a usnadní. Město vítá účast v dotazníkovém šetření také ze strany obyvatel menších obvodů jako jsou Nová Ves, Petřkovice, Lhotka, Plesná, Martinov, Pustkovec, Proskovice nebo Třebovice.

Informace včetně dotazníku jsou zveřejněny na stránkách https://fajnarodina.cz/dotaznikovy-pruzkum/