Křižovatku Rondel čeká přestavba za půl miliardy korun

Vizualizace Rondel, zdroj: plzen.eu

PLZEŇ – Křižovatka Rondel na Karlovarské ulici byla postavena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Zub času se podepsal na jejím technickém stavu a nyní ji čeká rozsáhlá přestavba.

Město Plzeň přestavbu tohoto důležitého dopravního bodu řeší již několik let. Vzniklo více variant řešení, aby se našla ta nejvhodnější. Zastupitelstvo města Plzně loni v létě jednu z nich schválilo a na jejím základě se zpracovala podrobnější technická studie. Ta byla letos v únoru představena veřejnosti. Zapracovaly se do ní i připomínky občanů. Na vizualizaci budoucí podoby křižovatky se můžete podívat na tomto videu.

Dle slov náměstka primátora města Plzně pro oblast technickou Pavla Šindeláře se po schválení technické studie zastupiteli začne s projektovou přípravou. Do přestavby Rondelu se bude možno pustit až po dostavbách východního a západního okruhu Plzně, tedy nejdříve v roce 2023. „Rekonstrukce křižovatky je příležitostí změnit průtahový charakter komunikace na městskou třídu s plynulým dopravním provozem, s novými zastávkami tramvají i autobusů a s příjemným prostředím pro chodce a cyklisty. Kolem komunikace je potřebné doplnit uliční aleje, pásy pro cyklisty i plochy pro pohyb a pobyt pěších,“ popsal Pavel Šindelář plány přestavby.

Projektová příprava a samotná přestavba si dle aktuálního odhadu vyžádá okolo 500 milionů korun. Část nákladů má být hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury prostřednictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je spoluinvestorem stavby.