Archeolog muzea objevil v Kelči historické skvosty z období středověku

Kelč

KELČ – Tým Samuela Španihela z Muzea regionu Valašsko provedl v nedávné době archeologický výzkum v centru Kelče. Bádání bylo úspěšné, podařilo se najít řadu historicky cenných nálezů. Příští rok budou vykopávky pokračovat.

Středověká historie města Kelče byla zatím jen popsána v písemných pramenech, to nyní změnil průzkum, který proběhl na prostranství mezi hasičským domem, náměstím a kostelem sv. Kateřiny kvůli chystané stavbě prodejny potravin. Na místo proto přijel tým Muzea regionu Valašsko, který má pověření na archeologické výzkumy v okrese Vsetín. A objevil zde v podlažních vrstvách historické skvosty z období středověku. „Narazili jsme na kolekci keramiky, zvířecí kosti, část koženého opasku hanzovního původu i zbytky dřevěných konstrukcí. K zajímavým exponátům patřila také stříbrná mince uherského krále Matyáše Korvína z roku 1461. Vzhledem k výraznému poškození přitom nelze vyloučit, že jde o dobové falzum,“ uvedl archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Lze usuzovat, že archeologové objevili část středověkého opevnění, o kterém zatím nikdo nevěděl. Jediná písemná zmínka, která s ním souvisí, je z roku 1389. Olomoucký biskup Mikuláš s Riesenburka v ní slibuje převést na zdejší měšťany právo odúmrti, což je převod pozůstalosti po zemřelém v případě, že neměl mužského dědice, pokud vybudují opevnění na své náklady. „Historické prameny už pak ale dál o této události ani existenci opevnění nemluví,“ sdělil Španihel.

Výzkum bude probíhat i v příštím roce a to v daleko větší míře. Sondy budou vytyčeny i v místech, kde stojí objekty, které mají být zbourány.