Na pravém břehu Dyje vyroste nový lužní les

zdroj: Povodí Moravy

BŘECLAV – Na pravém břehu Dyje mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vysadilo Povodí Moravy nový lužní les, který je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka.

Práce na obnově přirozeného vodního režimu lokality trvaly téměř rok. Vylepšily také protipovodňovou ochranu Drnholce. Niva leží mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území Novosedel. „Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ vysvětlil Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy. „Až povyrostou vysázené stromy, může revitalizované území zachytit při extrémních situacích až 350 tisíc m³ vody. Již dnes se při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř 3 hektarů vice než 50 tisíc m³ vody,“ dodal Gargulák. Revitalizace Baštýnského potoka vyšla na 18,4 milionů a byla financována z Operačního programu Životní prostředí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.