Odhalte romantický půvab trosek hradu Týřov nad řekou Berounkou

Zřícenina hradu Týřov, Středočeský kraj. Foto: Antonín Skryja

V krásném prostředí Křivoklátské vrchoviny, které přímo láká k výletům, stojí na vysoké skále zbytky kdysi jednoho z nejstarších hradů v Čechách, Týřova. Cesty do hlubokých lesů nad řekou Berounkou nebudete litovat. Odměnou vám bude nejen kouzelná scenérie hradní zříceniny, ale také krásný výhled do okolí.

Přestože má hrad Týřov svoji slávu již dávno za sebou, při návštěvě jeho zříceniny si stále můžete představovat, jak asi v dávných dobách vypadal. Předlohou stavitelům hradu byly totiž francouzské kastely, které mají pravidelný půdorys a hradby jsou osazeny větším počtem věží. A právě ve své době byl hrad Týřov ve střední Evropě ojedinělý a výjimečný a značně předběhl svou dobu. Stál na důležité zemské stezce a až vystoupáte k jeho ruinám, určitě budete souhlasit s tím, že byl dobře chráněn. Na jedné straně vysokou skálou a řekou Berounkou a na druhé straně může pracovat vaše představivost, neboť tu stával padací most a v okolí valy a příkopy.
Dnes je Týřov, jehož pozůstatky tvoří zbytky zdí, valů, příkopů a jedna docela zachovalá věž, která vám nabídne krásný výhled na krajinu Křivoklátska, krásným místem na výlet s procházkou.

Zřícenina hradu Týřov, Středočeský kraj. Foto: Antonín Skryja

A kdy byl hrad postaven? První zmínka o Týřovu pochází z roku 1249, zbudován byl za vlády krále Václava I. a jeho úkolem bylo strážit důležité obchodní stezky vedoucí údolím řeky Berounky. Protože hrady kastelového typu s řadou věží měly širokou možnost aktivní obrany, těšil se Týřov velkému zájmu českých králů. Svoji nedobytnost obhájil i v době husitských válek, kdy se kališnické vojsko při svém plnění hradu obloukem vyhnulo. A tak Týřov nebyl nikdy dobyt. Přesto začal postupně chátrat a roku 1575 se již uvádí jako pustý. 

Ke zřícenině hradu se autem nedostanete, na vršek skalnaté vyvýšeniny musíte vystoupat “po svých”. Ideální místo, kde začít své putování a objevování Týřova, je obec Skryje. Od Skryjského mostu začíná dvoukilometrová trasa značená žlutou turistickou značkou. Čeká vás příjemná procházka s výhledy na Berounku, jen v posledním úseku otestujete svoji kondici, neboť samotná zřícenina hradu se nachází na vrchu s výškou 320 m n. m. Hradní areál je celoročně volně přístupný. Upozornění: ze stezky neodbočujte, protože do prostoru Národní přírodní rezervace Týřov je vstup zakázán. 

Místo

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Rakovník
Město/obec: Skryje

Kontakt

Informační středisko CHKO Křivoklátsko
nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát
telefon: +420 313 558 101
www.is-krivoklat.cz

Městské informační centrum Beroun
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 654 321
e-mail:
mic@mkcberoun.cz
www.mkcberoun.cz
 

NPR Týřov, informační tabule, Středočeský kraj. Foto: Antonín Skryja