Bezdomovci už mají svůj karanténní objekt. Bude střežen policií

PLZEŇ – Rada města dnes schválila užívání městského objektu jako karanténního zařízení pro lidi bez přístřeší. Je jím budova na adrese Masarykova 19/Školní 1 na Doubravce. Bezdomovci tak budou mít svoje místo, kde mohou přečkat období kovidové karantény .

Objekt začne tomuto účelu sloužit poté, co k tomu vydá příkaz Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Zařízení má 16 lůžek, karanténu či izolaci tam vykonají pouze lidé bez domova žijící na území Plzně. Nemocného covid-19 na základě rozhodnutí hygieny zajistí a na místo dopraví policie, která vjede přímo do areálu, ten se uzavře a ze dvora pak dotyčný přejde dovnitř budovy. Po celou dobu karantény či nařízené izolace zůstane pod dohledem. Předčasným opuštěním centra se klient vystavuje možnosti trestního stíhání. Plzeňané nebudou chodem zařízení nijak obtěžováni ani zatěžováni. S klienty vůbec nepřijdou do styku. Dohled v areálu i okolí zajistí státní a nepřetržitě pak městská policie, na chodu se budou podílet neziskové organizace.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Dle radního města Plzně pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého Krajská má hygienická stanice ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví oprávnění vydat příkaz k vyčlenění objektu právě pro účely izolace fyzických osob nebo jejich karanténě. „Tímto se tedy snažíme preventivně zajistit požadovaný prostor pro lidi bez přístřeší, kteří by jako covid pozitivní mohli šířit nákazu v ulicích,“ uvedl Martin Zrzavecký . Ten spolu s dalšími svými kolegy a zaměstnanci města prošel kvůli výběru objektu více městských budov, například Peklo či Klatovskou 19. Z různých důvodů ale nebyly tyto městské nemovitosti vhodné pro zřízení dočasné karantény. Do budoucna se počítá s využitím objektu pro účely nové radnice čtvrtého městského obvodu

Zdroj: plzen.eu