Jihočeský hejtman žádá Jana Blatného o obnovu plánované péče a operací

ilustrační foto (zdroj shutterstock)

JIHOČESKÝ KRAJ – Počet hospitalizovaných pacientů s Covid-19 v Jihočeském kraji setrvale klesá, a to jak celkový počet, tak i počet pacientů vyžadujících intenzivní péči. V současnosti jsou krajské nemocnice přibližně na třetině připravené kapacity pro pacienty s Covid-19. Rovněž predikce dalšího vývoje pro Jihočeský kraj je příznivá. Setrvale klesá také počet zaměstnanců v izolaci pro Covid-19.

Jihočeské nemocnice společně koordinují svoji činnost a stejně jako docházelo k postupné aktivaci jednotlivých lůžkových covidových stanic, bude docházet k řízené deaktivaci těchto kapacit. Nadále však platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterým je zrušena odkladná hospitalizační péče.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba proto vyzývá ministra zdravotnictví Jana Blatného ke zrušení mimořádného opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích. „Jako hejtman Jihočeského kraje navrhuji, aby ministr zdravotnictví Jan Blatný už zrušil mimořádné opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích. V těch našich jihočeských počet pacientů s Covid-19 trvale klesá a nemocnice situaci zvládají. Naopak narůstá počet těch, u kterých další odklad plánované péče už není obhajitelný a je nutné k této péči přistoupit, aby nedošlo k poškození zdraví,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Jihočeské nemocnice podle něj prokázaly že mají dostatečnou kapacitu a díky profesionálnímu vedení a maximálnímu nasazení zaměstnanců situaci zvládají. „V této chvíli už centrální nařízení nemají smysl a je třeba postupovat podle konkrétní situace v daném regionu. A my na jihu Čech jsme připraveni obnovovat péči pro všechny Jihočechy, kteří ji potřebují a čekají na ni,“ dodal hejtman.

Stejně jako na jaře, bude i nyní plánovaná zdravotní péče obnovována postupně tak, aby zůstala zajištěná dostatečná volná (rezervní) kapacita pro péči o pacienty s Covid-19, zejména pak volná kapacita intenzivní péče.

Od 23. listopadu 2020 bude postupně a částečně zahájeno obnovení plánované péče. Rozhodnutí o konkrétním druhu obnovené péče je v kompetenci primářů jednotlivých oddělení. Nejprve dojde k obnovení malých výkonů s krátkou hospitalizací u méně rizikových pacientů tak, aby bylo možné kdykoliv provoz opět omezit a reagovat na vývoj situace. Pokud nám to epidemiologická situace a centrální nařízení dovolí, rádi bychom se k plnému plánovanému provozu v „běžném“ režimu vrátili od 1. prosince 2020.