Řidiči, pozor na změny! Ve Zlíně vznikly tři nové jednosměrky

Ilustrační foto. Foto: K. Bílková

ZLÍN – Řidiči ve Zlíně si musí zvyknout na změnu provozu v ulicích L. Váchy, B. Němcové a Nerudovy. Ve druhé polovině listopadu se z nich totiž staly jednosměrky. Vedení města tím vyšlo vstříc místním, kteří po změnách volali.

Ulice L. Váchy je nově zjednosměrněna ve směru od východu na západ. „Určujícím směrem v tomto případě byla nutnost zachování rychlého výjezdu zdravotnické záchranné služby ve směru na Malenovice. Z toho vyplývá, že paralelně vedená komunikace na ulici B. Němcové pak byla zjednosměrněna opačným směrem, to znamená od západu k východu. V této souvislosti došlo taktéž ke zjednosměrnění spodní části ulice Nerudova, a to ve směru od ulice B. Němcové k ul. L. Váchy,“ popsal změny mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Zjednosměrněním došlo k legalizaci podélného parkování v dotčených ulicích. Dříve při obousměrném provozu se řidiči dopouštěli přestupku proti příslušnému ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pro vzájemné vyhnutí se dvou protijedoucích vozidel je totiž nutné zachování volného prostoru 6 metrů, 3 metry pro každý směr jízdy. Podle doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR bylo parkování umožněno střídavě na levé a pravé straně ulice tak, aby tím přirozeně došlo ke snížení rychlosti projíždějících aut.