Odběr vzorku na vyšetření nemoci covid-19 může být příjemný

Ústav molekulární a translačníační medicíny v Olomouci

OLOMOUC – Už zanedlouho se v České republice začne alternativně používat na odběr vzorků koronaviru i samoodběrová souprava GARGTEST. Je založena na principu kloktání v ústech, což znamená odstranění nepříjemné procedury odběru z nosohltanu stěrovou tyčinkou. Takto odebraný a do laboratoře přepravený vzorek bude připraven na vyšetření běžnými metodami.

Proces odběru spočívá v několika krocích. Vyšetřovaný si nabere obyčejnou pitnou vodu do odměrky, vykloktá si touto vodou dutinu ústní a hltan po dobu 20–30 sekund a tento obsah pak vyprázdní z úst do přiložené odběrové zkumavky, v níž je transportní prášek. Zkumavku uzavře a zabalí dle návodu. Tento postup učiní buď na odběrovém místě, nebo doma, odkud poté vzorek doručí na odběrové místo, do laboratoře nebo třeba ke svému lékaři. „GARGTEST jsme vyvinuli proto, abychom zjednodušili a urychlili proces samotného testování a současně snížili jeho závislost na provedení odběru zdravotnickým pracovníkem. Pokusíme se GARGTEST nabídnout na odběrových místech, ovšem snažíme se o jeho dostupnost i u praktických lékařů. Rovněž je připravený i na distribuci prostřednictvím lékáren pro domácí použití. K tomu je příhodná skutečnost, že odebraný vzorek je stabilní za širokých teplotních podmínek (4–30° C) minimálně týden. Klinicky jsme GARGTEST validovali na počtu 459 párových vzorků pacientů a srovnali jsme ho s klasickým výtěrem z nosohltanu. Výsledky standardního odběru se od samoodběru GARGTESTem signifikantně nelišily a byly funkčně srovnatelné, což je výborná zpráva,“ uvedl docent Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM).

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Za vznikem GARGTESTu stojí vedle ÚMTM a společnosti AUMED také výrobce, společnost IntellMed,  distributor I.T.A. – Intertact a Nadace pro výzkum rakoviny ČR. Společnou motivací nebylo pouze zrychlení a zpříjemnění odběrů na odběrových místech, ale současně i snaha vyvinout test tak, aby zohlednil potřeby jedné z nejrizikovějších skupin obyvatel – onkologických pacientů. Právě ti trpí při léčbě problémy se sliznicí a opakovaně dráždivé odběry jsou pro ně nepříjemné.

Metodu odběru kloktáním uvítali i hráči České filharmonie, kteří jsou rádi, že mohou cvičit a připravovat se na koncerty bez často opakovaných testování odběrem výtěru z nosohltanu. „Nová metoda odběru je pro filharmoniky mnohem příjemnější. Její nespornou výhodou je i frekvence opakování až po 14 dnech, nikoliv po pěti dnech, jak tomu bylo doposud. V prosinci nás každou adventní neděli čeká jeden koncert ze série ‚Česká filharmonie živě u vás‘ a právě nižší počet odběrů zajistí hladší průběh zkoušek i koncertů samotných,“ řekl David Mareček, generální ředitel České filharmonie.